S:1

Pazarda 5 kasa her kasada 20 kilo elma var. Elmanın kilosu 6 liraya satılırsa pazarcı kaç lira kazanır?

Pazarda 5 kasa her kasada 20 kilo elma var. Elmanın kilosu 6 liraya satılırsa pazarcı kaç lira kazanır? sorunun cevabı "600" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Kuran-ı Kerimin ana konularını .................., ....................,........................... ve ................. olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız? Küçük dozlarda madde kullanımına bağlı olarak kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimine - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Habeşistana ikinci hicrette Habeş kralı Necaşi ve Hıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri temsilen konuşan sahabe kimdir ve Kurân-ı Kerimden hangi sûreyi okumuştur? I. YumuşakII. BerkIII. PürüzlüIV. Suda ıslanmayanBebeklere mama verilen biberonların emzikleri yukarıdaki niteliklerden hangilerine sahip olmalıdır? Evet veya Hayır şeklindeki veriler, aşağıdaki veri tiplerinden hangisine örnektir? "Dağınık" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Kalp atışı ve soluk alıp vermeyi dinlemek için kullanılan alete ..........................denir Avlanmanın serbest olduğu dönemde balıkçıların Karadenizden avladıkları tonlarca hamsi balığı ekolojide hangi topluluğa karşılık gelir? Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi enerjisini kendi üretebilir? Yanlış eşleştirilmiş kelime grubunu işaretleyiniz Bilmeceler çocuklar açısından önemlidir. En başta dil becerilerini geliştirir. Ses tekrarları ve tekerleme şeklinde olması çocuğun söyleyiş becerisi kazanmasını sağlar. Zekâsını pratik biçimde kullanmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Bu beceri çocuklar için ilginç ve eğlenceli oldu- ğundan günün her saatinde eğitici bir unsur olarak kullanılabilir.Bu metinde bilmecelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyle- yeyim. sözü, kötü alışkanlıklara başlamada aşağıdakilerden hangisinin etkisine dikkat çekmektedir? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır.Anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yapı bakımından farklı olan kelime hangisidir? Kolu kırılan Ali hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? Arif, su dolu kaba tuz atarak karıştırmaktadır. Arifin etkinliğinden hangi sonuca ulaşamayız? 203 501 912 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ilçeyi yönetir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ilişkisi yoktur? - Söyleyeni belli değildir.- Olağanüstü olaylar anlatılır.- Yer ve zaman belirsizdir.Özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Deprem dalgalarının şiddetini kaydedebilen aygıta ne ad verilir? 1. Geyikler arasındaki en hızlı geyikmiş bu.2. Hatta öylesine hızlıymış ki ne bir av köpeği ne de bir yaban hayvanı yetişebilirmiş ardından.3. Bir zamanlar ağaçların bulutlara kadar yükseldiği görkemli bir ormanda bir geyik yaşarmış.4. Avcılar ise diğer hayvanların yakalayamadığı bu geyiği tuzağa düşürmeye çalışırmış.Olayların oluş sırasına göre, numaralanmış cümleler nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir dosyayı açmayı sağlamaz? Sayı doğrusu üzerinde +4ün 5 br solunda hangi tam sayı vardır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler kaç yıl geçmedikçe ayrıldıkları yere yeniden atanamazlar? Emre : KırmızıEren : Sarıİzel : YeşilKarşıdan karşıya geçerken, hangi öğrencinin söylediği ışıkta geçmeliyiz? Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak, o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpımıdır.Bu cümlede tanımı yapılan sağlık ölçütü kavramı, aşağıdakilerden hangisidir? Fiziki haritalarda yükseltinin çok fazla olduğu yerler (1.000 metre ve üstü) hangi renk ile gösterilir? You buy a magazine in a .................... "Onu sabahtan bekliyorduk ama ............ kaldı." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Ülkemizde millî egemenliğe dayalı yönetim şekli, aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır? Bir gün başımdan kavak yelleri esti. Nasip kısmet deyip düştüm yollara. Az gittim, uz gittim;inişlerde ter dökerek yokuşlarda tırnak sökerek dere tepe düz gittim, üç köy çıktı uğruma. İkisi viran miran, birinin aslı var astarı yok. Aslı astarı olmayan köyde üç kuyu kazdım, üç kuruş kazandım. İkisi silik milik birinin de yazısı var, turası yok. Turasızı aldım, çarşıya daldım.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? İnsanlar arasındaki eşitlik, bir devlette hangi araçla/yöntemle sağlanır? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmî yazışmalarda ilgi bölümüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangisi tehlikeli bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından birisi değildir? Yemek çok güzel olmuş. Cümlesinin kelime ve hece sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir