S:1

Sen güvercinleri sever misin?
Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir?

Sen güvercinleri sever misin?Cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? sorunun cevabı "Do you like pigeons ?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Buzulların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ürünün geçirdiği aşamalardan birisi değildir? Hz. Muhammed (sav.), evinin inşası sürecinde aşağıdaki sahabelerden hangisinde misafir olmuştur? Türkleri denizlerle kaynaştıran ilköncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez? Bir kamyonet 7 ton 250 kg geldiğine göre bu araç kaç kgdır? Serdarın annesi ona sevdiği bir yemek yaptı.Serdar annesine duygularını ifade edecek.Serdarın annesine nasıl davranması yanlış olur? Hangisi sanal ortamda iletişimin olumlu etkisidir? Merve Hanım, 14 aylık çocuğuna tuvalet eğitimi vermeye çalışmış ama başarılı olamamıştır. Bunun sebebini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklayabiliriz? Hangi seçenekte maddenin hacmi belirtiliyor? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (.......) Dünya hayatı sona erdikten sonra başlayacak olan hayata âlem denir.(.......) İslamın beş temel şartından biri de hacca gitmektir.(.......) Kuran-ı Kerimde toplam 100 sure vardır.(.......) Çevreyi kirletmek günah değildir.(.......) İlahi kitaplar Allahın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini içerir. "Vergi vermek vatandaşlık görevlerimizdendir."Vergi konusunda aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur? "Sporcu" sözcüğü kaç heceden oluşmuştur? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yabancı ülkede öğrenim görmekte iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın temel ibadetlerinden biri değildir? Kök Türklerde Orhun Anıtlarını dikilmesi, aşğıakilerden hangisinin götergesidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.( ) Trafikte en önemli unsur taşıtlardır.( ) Karşıdan karşıya geçmek için güvenli geçiş yerlerini tercih etmeliyiz.( ) Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik kazalarının azalmasına katkı sağlar.( ) Kaldırımın, yola yakın tarafından yürümeliyiz.( ) Trafik kurallarına uymak sadece sürücülerin görevidir. II.Mahmutʼun ‘‘Ben tebamdaki din farkını ancak camilerine, havralarına ve kiliselerine gittikleri zaman görmek isterim!sözü aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin doğuşuna işaret etmektedir? Kalp sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?I-Hititler çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardırII-Tarihte ilk kez parayı Frigler kullanmışlardır.III- Urartular site adı verilen şehir devletlerinde yaşamışlardır.IV-İyonlar saban kırana ,tarım arazisine zarar verene çok ağır cezalar verdiler.V-Lidyalılar ticareti geliştirmek amacıyla kral yolunu kurdular.VI-Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı Mısırla imzaladılar. Aşağıdakilerden hangi tablet ve telefonlarda kullanılan işletim sistemlerindendir? Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşlarındaki başarılarından dolayı Hamidiye Kahramanıolarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? .....+ 20 = 77 işlemininde verilmeyen toplanan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kara yolu ulaşımı aracı değildir? İşaretli kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde tek harfli bir hece vardır? 8 liranın 360 kuruşu ile meyve alan Ali Beyin kaç lirası kalır? Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine ne ad verilir? Düzenli olarak ibadetlerini camide yapmak yaşlılar için bir sosyalleşme biçimidir. Yaşlılar bu tür ortamlarda akranları ile sosyal ilişkilerini geliştirerek yalnızlıktanda kurtulmaktadırlar. Her şeyin insanla güzelleştiğinin farkındadırlar.Bu parçadan hareketle yaşlılık döneminde sosyalleşme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Barbaros Hayrettin Paşanın 28 Eylül 1538 tarihinde Haçlı donanmasına karşı kazandığı ve Akdenizin Türk hâkimiyetine geçmesini sağlayan zaferin adı nedir? I would like ............... some orange juice. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kabul edilmez? Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi gibi şiirlerin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisidir? Elle tutulup,gözle görülebilen bilgisayarın fiziksel kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı vardır? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi daha küçüktür? 1.Bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama konu hakkındaki bilgisi çok zayıf.2.Zayıf bir orduyla yola çıktığı için başarılı olamadı.3.Yaşadığı felaketler zayıf ruhunda derin yaralar açmıştı.4.Uzun boylu, zayıf ve genç bir doktordu.Zayıf sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün dini sonuçlarından biridir? Hamilelerde döl yatağı kaslarının kasılmasını uyararak, doğum sancısı ile birlikte doğumun gerçekleşmesini sağlayan ve hipofizden salgılanan hormon hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir