Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Can you tidy your bedroom?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Can you tidy your bedroom? sorunun cevabı "Yes,I can." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde aşırı yağış ve kar erimeleri etkilidir? PowerPoint’de kaydedilmiş dosyanın adı nedir? İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması, evlilik ve doğum oranlarını azalttı; nüfus artış hızı düştü.Bu bilgiye göre İkinci Dünya Savaşı hangi alanlarda Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir? Rakamları toplamı 4008 olan bir sayı içinI. En az 446 basamaklı bir sayıdır.II. Birler basamağı 3’tür.III. Basamak sayısı en az iken rakamlarından biri 3’tür.ifadelerinden hangisi veya hangileri her zaman doğrudur? Deniz kıyısı, doğal yaşam alanına güzel bir örnektir. Bitkiler ve hayvanlar, burada değişen koşullara uyum göstererek yaşar. Günde iki kere, deniz yükseldiği için tuzlu suyun altında kalırlar. Deniz alçaldığında ise açık havaya çıkarlar.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi bir biyografinin konusudur?  Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgaline karşı halkın kendi kurduğu yerel birliklere ne ad verilir? “Sokağa çıkacaktım fakat ................................. “Yukarıdaki cümle hangisiyle devam ederse anlamlı olur? Aşağıdakilerden hangisi veri elde etme yöntemlerin biri değildir? Dora : - - - -Paul : Oh! My best friend is very trustworthy andreliable. He is also handsome and attractive. "Ayşe evden koşarak çıktı." cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?