Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"yuvarlak" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"yuvarlak" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir? sorunun cevabı "round" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I-Oruç TutmakII-Namaz KılmakIII- Hacca GitmekIV- Zekat VermekYukarıdakilerden hangilerini yapmak için zengin olmaya gerek yoktur? “- - - - mimarisi tonoz ve kubbe mimarlığıdır.”Verilen cümlede boş  bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır? İslam dininin temel kaynağı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulmamıştır?  “Öğretim kuru, sıkıcı ve ezbere dayalı bilgileri depolamak değil; o bilgileri hayatımızın yaşayan, bize zevk veren bir yönü – hem de vazgeçilmez bir yönü – olarak kavrama ve uygulama sürecidir.“Böyle diyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişir? Uzunluk ölçüsü temel birimi metrenin sembolle gösterilişi hangisidir? Kar suyundan süzen çeşme göl olmazGül dikende biter, diken gül olmazDız dız eden her sineğin bal’olmazPeteksiz arının balı yalandır. Dörtlüğün ilk üç mısrasında hangi çeşit uyak kulanılmıştır.  Hangi eylemin zamanı yanlış verilmiştir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-in” eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz?   Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralandığında; Güneş’e en yakın gezegen .............., en uzak gezegen................’dür.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “ Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü neyi  ifade eder?