S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?

Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? sorunun cevabı "Thirteen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Atom ve atom altı taneciklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurlarının yıllık izin süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  654 - 239 işlemin tahmini sonucu kaçtır ? Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere …………denir? Pastacı pasta yaparken elindeki susamlar unun içine dökülmüş. Oluşan karışımı nasıl ayırmalıyız? Flotasyon yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ev sevgisi, maddi bir avuç toprak, bir yığın tahta ve sıva sevgisi değildi. Biz evimiz içinde, ailemizi, muhitimizi, ecdadımızı severdik. Bu sevgi ruhumuz için bir sükuunet ve ferahlık, bir inanç ve irade kaynağı teşkil ederdi.Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?  Tanesi 1.50 tl olan sudan 16 tane arkadaşlarıma aldım. Kantinciye ne kadar para vermem gerekir? Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir?   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamber efendimiz (sav)in Kur’an-ı Kerim de anlatılan özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir? “Allah’ın mescitlerinde onun adı-nın anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır…’’  (Bakara suresi, 114. ayet)Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi para biriktirmeyi öğütler? Tanzimat Dönemi’ni hazırlayan sosyal ve siyasi olayların başında zihniyet değişikliği yatmaktadır. Serveti fünun Edebiyatı’nın ortaya çıkmasında eski-yeni çatışmasının rolü vardır. Yeniyi savunanların bir araya gelme istekleri Servetifünun Edebiyatı’nın oluşumunu sağlamıştır. Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra gençler, Batı’daki edebî topluluklara özenerek bir araya gelmişlerdir. Bu sanatçılar kendilerini ‘‘Sanat şahsi ve muhterimdir’’ sözleriyle ifade etmektedir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Hz. Muhammed’in (sav.) Hılfu’l-Fudul’a (Erdemliler Topluluğu) katılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Maun kelimesi ve suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? I. Kalp            II. Karaciğer           III. Damarlar            IV. KanYukarıdaki organlardan hangileri kan dolaşımı sisteminde görev alır? Hangisi farklıdır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal, Sofya'da askeri ataşelik görevi sırasında Bulgaristan'da kalan Türklerle yakın ilişki kurdu. Türklerin Bulgaristan'da Türkçe olarak yayımlanan gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi çalışmalarına katıldı.Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir? “Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke” olarak tanımlanan kavram hangisidir? Mekkeliler Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) “Muhammedü’l-Emin” diyorlardı. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok “öfkelenmek” anlamına gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmemiştir? Her gün 4 saat ders çalışan bir öğrenci, 5 haftada kaç saat ders çalışmış olur? Bilgisayarda yapılan işlemler, bilgiler geçici olarak tutulur. Bilgisayar kapatıldığında bu bilgiler silinir. Bu parça hangisidir?  8 + ... = 19Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen “toplanan” kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü adı nitelememiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dildeki sözcüklerin nasıl yazılacağını belirleyen kuralların ve kullanımların tümüne ne ad verilir?  İstenilen ütopyalarda düşünürler, her bakımdan mükemmel olduklarına inandıkları bir toplum düzeni tasarlar. Korku ütopyalarında ise gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi korku ütopyası niteliğindedir? Türkiye’de ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde ulaşım ağı pek gelişmemiştir.O halde ortalama yükseltinin azlığından dolayı aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinin ulaşım ağı daha gelişmiştir? Göktürk devletinin kurucusu kimdir? Bir basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? I. Anlatımın samimi ve canlı olmasına dikkat eder.II. Gezi yazısını fotoğraf, resim gibi materyallerle destekler.III. Betimleyici anlatımdan yararlanır.IV. Kültüre, araştırmaya önem verir.V. Anlatımda kapalılığı önemser. Gezi yazısı yazmak isteyen bir yazar, yukarıdaki açıklamalardan hangisini dikkate almaz? Meyve ve sebzeler en çok hangi besin içerinde bulunur? Kâbe aşağı­daki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için talim ve terbiye kurulu üyeleri kaç yıllığına görevlendirilirler? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir