S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler vardır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler vardır? sorunun cevabı "Ask-Answer" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi pille çalıştırılamaz? Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek görevi milli eğitim bakanlığının hangi müdürlüğüne/birimine verilmiştir? Bir kazandaki 8 litre suyun 604 mL si kaynarken buharlaşmıştır. Geriye kaç mL su kalmıştır? “Geçmek" sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde "yolu düşmek" anlamıyla        kullanıl­mıştır?  Orbital kavramı için;I. Elektronun kuantum sayıları ile belirlenen dalga fonksiyonudur.II. Her orbitalin kendine özgü bir elektron yoğunluğu ve enerjisi vardır.III. Bohr atom modelindeki karşılığı yörüngedir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki dayanışmaya uygun bir örnek olabilir? You - - - - drive so fast, or you will have an accident. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D , yanlış olanlarına da Y harfi koyunuz(….   )  Bisiklete üç kişi binebiliriz.(….   )  Bisiklet kullanırken kask takmaya gerek yoktur.(….   )  Duran aracın önünden ve arkasından karşıya geçmeliyiz.(….   )  Çevremizde gördüğümüz trafik işaret ve  levhalarını korumalıyız.(….   )  Emniyet kemeri hayat kurtarır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygularına yer verilmemiştir?   Aşağıdakilerden hangisinde vücudumuzun temel kısımları doğru olarak verilmiştir?   Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?          I live in forest and eat the leaves of the trees. I have a long neck and I four legs with a tail. Who am I? Canlıların akrabalık derecesi ile ilgili,I. Türden aleme doğru  artar.II. Kromozom sayısı aynı olanların akrabalık derecesi  fazladır.III.  Akrabalık arttıkça protein benzerliği de  artar.verilenlerden hangileri doğrudur? Depreme karşı alınacak önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi paramızı tasarruflu kullanmaya örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?   “Kuvvetler ayrılığı’’ düşüncesini ortaya atarak devletin mutlak gücünü kişi hak ve özgürlükleri karşısında sınırlandırmayı hedefleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğrudur? 73 - 63  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Türkçe dersinde düzeyine uygun olarak verilen bir metnin kavrama düzeyinde öğrenildiğini” gösteren bir kanıt olamaz?  Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığına ait piramitlere verilen isimlerdendir? Divan edebiyatıyla ilgili aşağı-dakilerden hangisi yanlıştır? 4 katı 28 olan sayıya 4 eklersek bulduğumuz yeni sayı kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru anlamı taşımaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir? şağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?   İyi bir arkadaşta aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz ?  “Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla Avrupa’da feodalite (derebeylik) ortaya çıktı.” diyen bir öğrenci, Kavimler Göçü’nün hangi alandaki sonucundan söz etmektedir? A: - - - - ?B: I am from Germany. Rana : ..........................?Esen : It is 18 degrees celcius. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşma olan Kadeş Antlaşması kimler arasında yapıldı? Anadolu’da ticari koloniler kurarak, çivi yazısını Anadolu’ya getiren uygarlık hangisidir? Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir? “Büyük pastayı, yuvarlak tabağa koydu.” Cümlesinde ön ad olan sözcükler hangisidir? Suzan' ın 80 cevizi var. Suzan cevizlerinin 1/8' ini yedi. Suzan' ın kaç tane cevizi kalmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir