S:1

Aşağıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
She is my ............., Meryem.

Aşağıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?She is my ............., Meryem. sorunun cevabı "uncle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
bak, koş, in, kısa sözcüklerinden hangisi sesteştir? Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir? 900'ün %70 eksiği kaçtır? Hür kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Donna :My father is a bomb disposal expert.Sandra: Oh, my God! It is - - - -.Donna : I know but he likes his job. 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu ile her vatandaşın adından başka bir soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacak ve ahlaka aykırı olmayacak; rütbe, makam, ırk, millet belirten tanımlar içermeyecekti.Bu bilgiye göre soyadı belirlenirken Atatürkün;I. MilliyetçilikII. LaiklikIII. HalkçılıkIV. Devletçilikilkelerinden hangilerine göre hareket edildiği söylenebilir? Dünyamızın üzerinde nereler gösterilir? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ses düşmesi görülen bir sözcük yoktur? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın niteleyen bir sözcük kullanılmamıştır? Çatalhöyük kazılarında 2006 yılında iki tarafında insan silueti bulunan toprak kap parçalarının yarım kalan kısımları 2007de bulunmuş ve yeni bulunan kısımlarda iki boğa figürü olduğu ortaya çıkmıştır.Yapılan çalışmanın sonuçları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı anlatım yoktur? Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir? 6 tane 20 TLden 3 tane 10 TL çıkarsa kaç TL kalır ? Doktor, hasta olan Aliye Hastalığın geçnekadar okula gitmemelisin. Çükühastalığın arkadaşarınada geçbilir. demişir.Buna göe, Aliin hastalığı aşağıdakilerdenhangisi olamaz? 15 ten başlayarak ileri doğru beşerli sayarsak 6. sayı kaç olur? - - - - Bu gizemleri çözüp şairin mesajını alabilen okuyucu, büyülü bir dünyanın, şiir cennetinin içine girmiş demektir. Yeter ki şair, gerçek şair; okuyucu, gerçek okuyucu olsun.Bu metnin başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır? (1) Türk bilim insanları, Marmara Denizinin güney kıyılarında bir batık kent buldu.(2) Batık kentten, Anadolu uygarlık tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak kadar önemli ve çarpıcı bilgiler elde edilecektir. (3) Dünyadaki tüm arkeoloji çevrelerini heyecanlandıracak bu batık kent, gizemini bir süre daha koruyacağa benziyor. (4) Güney Marmara Fay Hattı üzerinde olması nedeniyle jeologların da bence ilgisini çekecektir.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşlere yer verilmemiştir? Aşağıda verilen sivil toplum kuruluşlarından hangisi doğayı ve çevreyi korumak için çalışmaz? Şubat ayı neden dört yılda bir 29 olur? İslamiyetin doğuşu sırasında Çine hangi hanedan egemendi? Okula gidiş gelişlerimizde yani okul yolunda dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Yukarıdaki cümlede altı çizili ve koyu yazılı ifadenin kullanım amacı hangisidir? Osmanlı döneminde ramazanla ilgili özel hazırlanan şiirler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır? Sıcaklık kuşaklarının sınırları yarım kürelere göre farklılık göstermektedir.I. Yer çekimiII. Dünyanın şekliIII. Kara ve denizlerin dağılışıBu durum meydana gelmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Tanım: Kendi kendini yönetme yeterliliğinde ol mayan milletler bir süre büyük bir devlet tarafından yönetilecektir.Buna manda ve himaye denmiştir. Durum: Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye sistemi reddedilmiştir. Buna göre Erzurum Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? "Yeni aldığın elbiseleri bana gösterir misin?" cümlesinde hangi kelime zamirdir? Birden sustu. Kapı mı çalınmıştı? Evet Selma da öyle zannetmişti. Yeni evlerinin kapısını işte birinci defa olarak işitiyordu. Bu evin içinde mühim bir vaka ehemmiyetini aldı...Çocuklar mütehayyir, hatta biraz korkarak babalarının yüzüne bakıyorlardı. Kapı bir ikinci defa, bu sefer kuvvetlice, bu yerleşmemiş evin içinde fazla bir irtidad ile öterek çalındı. Bu, üçüncü çocuklarının hayatta ki âvazesi gibiydi.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ben, odaya girdiğim hâlde Salih Efendiyi görmemiştim. Ta köşede bir koltuğa oturmuş, yüzünü bir gazete ile örtmüştü. Abdurrahman Efendinin seslenmesi üzerine gazeteyi indirdi. Tıknazca, koca baş, çıkık alın, basık burun, sarı bıyık, sakallı bir zat gözlüğünü çıkararak vaktiyle Phare de Bosphoreden çizmiş olduğu bir iki haberi gösterdi.Anı türünden alınmış bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden büyüktür? Mustafa Kemal Atatürk ‘ün doğduğu şehir olan Selanik , bugün hangi ülkenin sınırları içindedir ? My son is - - - - about online games. Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen sıvı artar. Bu duruma ödem denir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? ‘Yat sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Dengeli ve düzenli beslenirsek aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi temizliğin önemini vurgulayan ayet ve hadislerden biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır? 1-Yazlar serin, kışlar ılıktır.2-En fazla yağış sonbaharda görülür.3-Dört mevsim yağışlıdır.4-Bitki örtüsü ormandır.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? Hangi çocuğunun okul hazırlığı yaptığını söyleyebiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir