S:1

8 - 2 = işleminin sonucu nedir?

8 - 2 = işleminin sonucu nedir? sorunun cevabı "six" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Bunlar Allahın kitabı ve .............................. .....- (Hadis-i şerif)Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerdenhangisi getirilmelidir? Masallardaki Kaf Dağı, aşağıdaki dağlardan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kaldırıldığında ilk haline dönemez ? By 2015 we ............ married for 20 years. Budizmin kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal Ne Mutlu Türk üm Diyene! sözünü aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir? Ailesi ve kendi isteğiyle Peygamberimize hizmette bulunmak için gönüllü olan sahabi kimdir? Hangi seçenekteki maddelerin tümü sıvı maddedir? Kanta göre ‘‘deneysiz kavramlar boş, deneyden gelen hammadde ise kavramlar olmaksızın kördür.Kant bu sözüyle hangi düşünceleri birleştirmeye çalışmıştır? İnce kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Annesi Fatma ya daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Fatma aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Sindirim sisteminin sağlığının korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Yurdumuz işgal edildiğinde, yöresel ve bölgesel direnişler başlamış, 150-200 kişilik gruplar halinde düşmana baskınlar yaparak mücadele ediyorlardıYukarıda anlatılan bu birliklere ne isim verilmekteydi? Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlardan biri değildir? (1) Hafızayı güçlendirmenin en önemli yöntemi onukullanmaktır. (2) Hafızanızı rahat bırakmamanız ve süreklizorlamanız gerekir. (3) Örneğin sudoku, bulmacayapboz ve tabu gibi oyunlar zekâyı geliştirir ve hafızayıgüçlendirir. (4) Bu oyunlara her gün az bir zaman ayırırsanızsizin için yararlı olacaktır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindedüşünceyi destekleyici bir ifade kullanılmıştır? Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir.Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içerir? Günümüzde dünyadaki hızlı değişimleri, toplumların içinde bulunduğu koşulları göz önüne aldığımızda iş dünyasında ve çalışma hayatında daha güçlü ayakta durabilmek için bireysel başarıdan ziyade grup başarısının önemi artmıştır. Bundan dolayı kurumlar ve kurum yöneticileri grup çalışmalarını desteklemelidirler.Paragrafa göre öğrenme-öğretme ortamlarında aşağıdaki strateji, yöntem veya tekniklerden hangisinin kullanılması beklenmez? Kentlerdeki çekici faktörler ile kırsal alanlardaki itici faktörlerin bir araya gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Aşağıda verilen elektrikli araçların hangisinin kullanım amacı yanlış verilmiştir? Hz. Peygamber hangi şehirde dünyaya gelmiştir? Babası ile Ergin bahçeye ağaç diktiler. Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir? Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Varlık → Canlı → Bitki → Ağaç → MeşeVerilen sıralamada kaplamı ve içlemi en fazla olan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Yolda giderken bir trafik kazası gören bir kişi ne yapmalıdır? Batı Türkleri çoğunlukla, aşağıdaki Türk kavimlerinden hangisinin soyundan gelir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız ( ...... ) Trafik kurallarının etkin şekilde uygulanması hepimizin görevidir.( ...... ) Yaya kaldırımı olmayan yollarda banketten yürümek gerekir.( ...... ) Özel aracımıza gösterdiğimiz özeni toplu taşıma araçlarına da göstermeliyiz.( ...... ) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşulmaz.( .......) Okul taşıtlarında emniyet kemeri takmak zorunlu değildir. Avrupada kilise ve din adamlarına olan güvenin azalmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Hırsızlık yapana hapis cezası, trafik suçu işleyene para cezası verilir. Fakat aynı apartmanda komşularını gürültüsü ile rahatsız eden bir komşuya selam verilmez,komşuluk yapılmaz. Komşuyla ilişkilere mesafe konulur.Parçaya göre normlara aykırı davranışlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez? Burnun nemli kalmasını sağlayan sıvı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Ahi Evran Türbesi hangi ilimizdedir? Eğimi 2 olan ve (1, - 4) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Karasal biyomlar genellikle sahip oldukları bitki örtüsüne göre isimlendirilir.I. ÇölII. OrmanIII. ÇayırBuna göre, verilenlerden hangileri ülkemiz sınırları içerisinde yer alır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(...) Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür.(...) Kayaçlarınfarklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir.(...) Bütün kayaçların renkleri ve parlaklığı aynıdır. (...) Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur.(...) Kayaçlar, yanardağlardan yeryüzüne ulaşan mağmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşur. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre konfederasyon yönetim kurulları en az ve en çok kaç kişiden oluşur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir