S:1

Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir?

Aşağıdakilerden hangisi adil bir davranış değildir? sorunun cevabı "Vergi memurunun tanıdıklarının eksik belgelerine göz yumması." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yönümüzü bulmamıza katkı sağlamaz? Aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir? Uzaktan gelen geminin önce dumanı, sonra bacası, sonra tamamı görülür.‘Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Dünyamızın katmanlarından olan ateş küre ( magma) tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur? Düzenli fiziksel aktivite;I. Koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırır,II. İnsülin aktivitesinin kontrolüne ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.Yukarıda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkileri ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? (I) Ülkemizde kuşkusuz iyi denemecilerimiz yetişti. (II) Türkçenin bütün tatlarını veren doyumsuz denemeler yazıldı. (III) Buna karşılık öyle zamanlar oldu ki herhangi bir türe dâhil edilemeyen melez yazılar, deneme diye okurun önüne sürüldü. (IV) Kimileri denemenin, içi boş yani fikirsiz ve süslü yazılar olduğunuzannetti. (V) Bu yüzden deneme kitapları, çoğu zaman edebiyat eseri sayılmadı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir? Gönlümüzün güzelliği sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğimizdir. O yeteneği her an, her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan, özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununu çözümleyecek, pek çok şeyi bilecektir. Herkesi dinleyin. Annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı dinleyin. Sonra da düşünün ve sorular sorun. Neden? Nasıl? Nerede? Sonra da oturup kararlarınızı kendiniz alın. Kararları yalnız aldığınız zaman, eziyetler de güçlükler de sonuç da bütünüyle size aittir artık. Karar alırken sorumluluk almayı da bilin. İşte bu, büyümek ve olgunlaşmaktır; özgür insan olma yolunda atılan ilk adımdır.Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Piknik yerlerine gelenler yerlerin pisliğini görünce söylene söylene oturacak yer arıyorlar. Sonra piknik yapıp kendi çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bir sonraki gelişle- rinde ise etrafı daha da berbat buluyorlar. Çöplerden oturacak yer kalmıyor. Herkes Buraları kim kirletti? diye başkalarını suçluyor.Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? .pptx dosya uzantısı ne tür dosyadır? I. Diğer insanların haklarını gözetmekII. Adil davranmakIII. Kendi çıkarlarımızı düşünmekIV. Yardımsever olmakYukarıdakilerden hangileri erdemli bir insanda bulunur? Osmanlı Devletinde maaş karşılığı olarak ordu mensuplarına dağıtılan topraklara ne ad verilirdi? Hangisinde sıra belirten sayının yazımı doğrudur? Yaşadığımız ildeki belediye ekipleri, zaman zaman gıda üreten yerleri denetleye- rek gıdaların insanlara zarar vermeyecek şekilde üretilmelerini sağlamaktadır.Belediyelerin verdiği bu hizmet aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özelliklerinden değildir? Ödül töreninin başlamasını sabırsızlıkla bekledik.Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekiyle aynı türde bir zarf kullanılmıştır? Güneş artık daha sıcak gülümsüyor; altta kalan toprak, karların erimesiyle gökyüzüne bakıyordu. Akarsular heyecanlı heyecanlı akıyordu. Ağaçlar yeşermeye başlıyor, kış uykusuna yatan hayvanlar nihayet uyanıyordu. Çiftçi amca, tarlasını traktörüyle bir o yana bir bu yana sürüyordu.Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki mevsimlerin hangisinde geçmektedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? The trains are - - - - than the buses. Aşağıda verilenlerden hangisi kronolojik olarak diğerlerinden sonra gelir? İki düzine defterin 4 fazlası kaç defterdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yanmak" kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir akşam yemeğidir? Hangisi beş duyu organımız değildir? Güneş tutulması gerçekleştiğinde, Ay hangi evrededir? Ege:Does the weather .............. your emotions?Süleyman: Of course. I feel moody when it is rainy Ceren 2 kalem ve 1 silgiye 7 TL, Çınar 2 kalem ve deftere 9 TL, Hüseyin ise 1 deftere 5 TL ödedi. Buna göre 1 silgi kaç liradır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hava ulaşım aracı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? 657 Sayılı Devlet Memurluğu ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında batı cephesinde kazanılan bir savaş değildir? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Metinde hangi ağaçtan bahsediliyor? Dört yılda bir yapılan olimpiyatlar ya da bir şehirde her yıl kurulan fuarlar aşağıdaki ilişki türlerinden hangisine örnek olabilir? Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürkün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMMne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? 2+3+1+1 kaç eder? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur? Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 216, fark ise çıkanın 2 katından 9 eksiktir. Buna göre, eksilen sayı kaçtır? Dinimize göre uygun olmayan davranışları yaparsak ..................işlemiş oluruz.Buna göre cümledeki boşluğa ne yazılmalıdır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir