S:1

I. Pil II. Ampul III. Anahtar
IV. Bağlantı kablosu V. Priz VI. Akü
Yukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir?

I. Pil II. Ampul III. AnahtarIV. Bağlantı kablosu V. Priz VI. AküYukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir? sorunun cevabı "V-VI" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Helsinkide hangi yıl gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiyeye adaylık statüsü tanınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden biri olamaz? Aşağıdaki cümlenin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap hangisidir? Funda : We have two days to go sightseeing in İstanbul. Would you like to visitthe Topkapı Museum?Gülce : .............. Its a great idea. Aşağıda, barınmayla ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İstemek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Bu araba iyi bir bakım ister. cümlesindekiyleaynı anlamda kullanılmıştır? Tanesi 30 kuruştan 3 simit, tanesi 30 kuruştan 4 ayran alan Cemil satıcıya kaç kuruş ödemelidir? İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "toprak" sözcüğü "vatan, vatan parçası" anlamında kullanılmıştır? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenecek bilgi veya belgenin niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunu iddia eden ve bu yüzden idama mahkum edilen bilim adamı kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir? Dicle tanesini 80 kuruştan aldığı 10 yumurtanın 2 tanesini eve getirirken kırmış.Bu durumda bir yumurta kaç kuruşa mal olmuştur? Bilim adamı Abraham H. Maslowun ihtiyaç hiyerarşisine göre, fizyolojik ihtiyaçlardan sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır? Dünya,Güneş ve Ayın Şekli Neye benzer? Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir? Hangi cümlede deyim vardır? Hümanizm, bilim ve sanatta - - - - esas alan bir düşünce akımıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? İmsak kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ve redifleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Dedemden yadigâr olan bu eviKışın fırtınası, yazın aleviDaha ben doğmadan ihtiyarlatmışBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allahın doksan dokuz isminden biri olan ‘El-Kerimin anlamı nedir? Serkan is a mechanic. - - - - a car at the moment. Sahabeden biri Peygamberimize:Ya Rasulallah! Benim akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum, onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar.diyerek akrabalarından yakınmış, bunun üzerine Hz. Peygamber (sav.), ziyaretlere karşılık vermeyenin sorumlu olacağını belirtmiş. Ayrıca Şayet bu şekilde davranmaya devam edersen, onlara karşı Senin yanında Allahın görevlendireceği bir yardımcı daima bulunacaktır. buyurarak bu güzel davranışı sebebiyle Allahın yardımını daima göreceğini ifade etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu hadisi şerife ters düşen bir anlayıştır? 60 kilometre yolun önce yarısını gittik ve mola verdik. Kalan yolun yarısını gidersek gideceğimiz kaç kilometre yolumuz kalır? ...İnananlar yalnız Allaha dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi,11. ayet)Bu ayeti ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Aşağıdaki madenlerden hangisinin maddi değeri diğerlerinden daha yüksektir? Yazı, tüm insanlığın ortak hafızasıdır. cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? 165 gün askerlik yapacak olan Hasan' ın 43 günü geçtiğine göre geriye tahmini kaç günü kalmıştır ? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hristiyanların Yahudilere II. Dünya Savaşından sonra yapılan II. Vatikan Konsülüne kadar tarih boyunca baskı uygulamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kapalı bir kapta bulunan bir gazın birim zamanda kabın çeperlerine yaptığı çarpma sayısı;I. SıcaklıkII. Kabın hacmiIII. Mol kütlesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Hareket eden bir cisme hangi yönde kuv­vet uygulanırsa cisim hızlanır? Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir sesin işitilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşir? Bir cismin esnekliğine ve kütlesine bağlı olan frekansa ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir