S:1

Toprağa karışmayan atıklar yüzyıllarca toprağa zarar verir( )
Vatandaşlar çevreye karşı bilinçlendirilmelidirler.( )
Atıklar birden çok kaynağı kirletebilir.( )
Bilgilerin doğru, yanlış durumu hangi şekilde olmalıdır?

Toprağa karışmayan atıklar yüzyıllarca toprağa zarar verir( )Vatandaşlar çevreye karşı bilinçlendirilmelidirler.( )Atıklar birden çok kaynağı kirletebilir.( )Bilgilerin doğru, yanlış durumu hangi şekilde olmalıdır? sorunun cevabı "D-D-D" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarından değildir? Namaz ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi 24 ve 32 nin 100‟e kadar olan en küüçük katıdır? Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekândır? Aşağıdakilerden hangisi küçük yaraların kapatılması amacıyla kullanılır? Şöyle güzel bir demlik çay iyi giderdi. cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir? Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezi aşağıdakilerden hangisidir? İslamda dinî sorumluluğun ön koşulu olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir? Atatürkün çocukluk döneminde Selanikte farklı inanç ve milletler bir arada yaşamaktaydı.Bu bilgide Selanik şehrinin,I. DinîII. İktisadiIII. AskerîIV. Sosyalözelliklerinden hangileri vurgulanmıştır? Denizler, göller ve akarsular sürekli kirleniyor .............. halkımız çevre konusunda yeterince duyarlı hareket etmiyor.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilemez? Aras ve Kura nehirleri aşağıdakilerden hangisine dökülmektedir? 4.1 + 2.0,1 + 3.0,01 + 4.0,001 = ? Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Genel terimi 10n + 4 olan bir sayı örüntüsü için; Sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı kaçtır? ''Alnında geçmişin izleri Geleceğe umutla bakıyordu.'' Bu dizelerde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi, Sel felaketine uğrayanlara devlet kucak açtı. cümlesinde geçen kucak açmak deyiminin anlamına uygundur? Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.Mustafa Kemalin 10. yıl nutkunda sözünü ettiği bu ülküye ulaşmak için, aşağıdaki ilkelerden hangisini öncelikle benimsemek gerekir? Bizim kusurlarımızı yüzümüze söylemeyen kişi dostumuz olamaz. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ‘Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, kendine alıştır, sonra (kesip parçala),her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; kuşların koşarak sana geldiklerini göreceksin. Bil ki Allah üstündür ve hikmet sahibidir. Bu ayetler niçin indirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminin hikâye ve roman özelliklerinden değildir? Sessiz konuşan biri mikrofonla konuşmaya başladığında sesin hangi özelliğinde bir değişiklik meydana gelir ? Sıvılardaki yüzey gerilimi;I. Sıvının sıcaklığınaII. Sıvıya etki eden gaz basıncınaIII. Sıvıya farklı sıvının eklenmesinedurumlarından hangilerine bağlıdır? Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır? Kötü davranışlar karşısında duyarsız kalmamalıyım. diyen bir insan aşağıdakilerden hangisini ilke edinmelidir? 5938 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşırız? Üç köşesi,üç kenarı ,üç açısı ve bir simetri doğrusu var. İki kenar uzunluğu ve iki açısının ölçüsü birbirine eşittir.Özellikleri verilen geometrik şekil aşağıdakileden hangisidir? Medinede Peygamber Efendimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y(...) Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.(...) Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.(...) Yağların fiziksel sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir.(...) Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.(...) Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının anne sağlığına yararlarındandır? Rüzgâr sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız1. ( ) Bir hata yapyığımızda Allah'tan (c.c) af dilemek için estağfirullah deriz.2. ( ) Duayı sadece ibadet ederken yapabiliriz.3. ( ) Allaha (c.c) verdiği nimetlerden dolayı şükretmemiz gerekir.4. ( ) Bir işe başlarken hamdolsun deriz.5. ( ) Tekbir 'Allah bereket versin' demektir. 3597 sayısında sayı değeri en büyük olan rakam ile basamak değeri en büyük olan rakamın sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere bir örnek değildir? Kumbaramdan 50 lira çıktı. Kilosu 7 lira olan muzdan 2 kilo, kilosu 4 lira olan domatesten 4 kilo aldım. Buna göre kaç lira param artmıştır ? Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen; • Türk dilinin okunup yazılmasını kolay­laştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin alfabesinin kabul edilmesi• Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılmasıgibi çalışmaların, Türk toplumunda aşa­ğıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştıran organ aşağıdakilerden hangisidir? I-Yağmurun yağmasıII-Giden otomobilIII-Deprem olmasıIV-Sallanan salıncakYukarıda verilen hareketlerden hangilerini kuvvet uygulayarak asla durduramayız? Millî Mücadele sürecindeki1. Sakarya Meydan Savaşı2. Büyük Millet Meclisinin açılışı3. I. İnönü Savaşı4. Lozan Barış Antlaşmasıgelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir. İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara, Anadolunun çeşitli yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir