S:1

Doğal olarak ışık üreten ve yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

Doğal olarak ışık üreten ve yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? sorunun cevabı "Şimşek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Mıknatıslarda birbirini çeken kutuplara ne denir? “Elhamdülillah” ne anlama gelmektedir? I – Mahalle muhtarını seçmekII – Sınıf başkanını seçmekIII – Okul temsilcisi seçmek Yukarıda verilenlerden hangisi okuldaki demokrasi uygulamalarına örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlem işareti koymalıyız? Doğu Cephesi’nde yapılan savaşın sonunda  hangi antlaşma imzalandı? Berk’in yaşı 8’dir. Amcası, Berk’ten 42 yaş büyüktür. Buna göre Berk’in amcası kaç yaşındadır? Atatürk’ün benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur.Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulan- mıştır? Bu tür, tarihimizde özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında fazlaca kullanılmıştır. Askerler, devlet adamları, sanatçılar; meydanlarda, camilerde yaptıkları konuşmalarla halkı bilinçlendirmiş, millî bilincin oluşmasını sağlamışlardır.Bu paragrafta bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eylem bildiren iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün annesidir? '' Onun gibi olmak istiyorsan çok çalışmalısın. ''Yukarıda verilen cümlede edat olan sözcük hangisidir? Sorgu melekleri hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca basit bir fiildir.  Peygamber Efendimizin Kur’an öğretmek ve onlara İslam’ı anlatmak için Medine’ye gönderdiği sahabî aşağıdakilerden hangisidir.   Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri türlerinden değildir? Düzenli spor yapmak, kişisel bakım ve temizliğimize dikkat etmek hangi sorumluluğumuzdur? Kesme işareti ( ’ ) hangi cümlede yanlış kullanılmıştır ? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi yoğunluk farkı ile ayrılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? Ekosistemler ile ilgili,I. Canlı ve cansız öğeler bir arada bulunur.II. Ekosistem, madde ve enerji akışı ile kendini besler.III. Canlı ve cansız maddeler arasında sürekli alış-veriş yapılır.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin amacı olabilir? Bir kişinin devlet otoritesi olması ve tüm kuvvetlerin tek elde toplanması hangi devlet şeklini ifade eder? “Aynı” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”ATATÜRKAşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgili yapılan çalışmalar, Atatürk’ün bu sözünü destekler niteliktedir? 45 den başlayıp, beşer beşer sayarken, baştan 5. sayı hangi onluğa yuvarlanır? İslamın tevhid ilkesi hangi seçenekte doğru olarak ifade edilmiştir?A) İslam ilahi bir dindir.B) İslam toplum dinidir.C) İslam birleştirici bir dindir.D) Allah vardır, birdir ve ondan başka tanrı yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatılmak istenen düşünce diğerlerinden farklıdır?  p_ngu_nYukarıdaki hayvan isminde boş bırakılan yere hangi harfler gelmelidir?  “Sınıf içerisinde bir öğretmeni onlarca göz takip eder. Bu yüzden öğretmenin değiştirdiği gözlüğün, pantolonundaki lekenin, yüzündeki mutsuz ifadenin veya tahtada yapacağı bir hareketin öğrencilerin gözünden kaçması neredeyse imkânsızdır. Öğretmenin tüm davranışları öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşir.”Yukarıda sınıfın hangi “yapısal özelliği” vurgulanmaktadır? Doktorların tavsiyesiyle günde 2 litre su içen Kemal, 182 litre suyu kaç haftada içer? Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir? Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 20 metre ve bir uzun kenarı ise bir kısa kenarından 25 metre daha uzundur. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? Children - - - - relatives on Ramadan Feast. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, buradan Havza ve Amasya’ya geçti. Genelgeler yayımlayarak yurdun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu halka anlattı.Bu parçaya göre Mustafa Kemal’in vatanın kurtuluşu için aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği söylenebilir? ’’Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.’’ özdeyişinde asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğuldur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir