S:1

Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma vardır?

Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma vardır? sorunun cevabı "Harekete başlayan otomobil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Mia :She never comes to school on time,- - - -?Ali : Yes, she isnt very punctual. Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından değildir? Milli bayramlarımız insanlarımızın bir araya geldiği önemli günlerdir. Sevinç ve çoşku içinde kutlanan milli bayramlarımız, milletimizin büyük mücadeleler vererekvatanımızı kurtarmalarının sembolüdürler.Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir? 84 x 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kaynak suları ve işlenmiş sularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamalardan hangisi farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi sunumu yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca, Ağrı Dağında bir ulu tazelik patlayınca gölün kıyıları, ince kar çizgisinin üstü keskin, kısa, küt çiçeklerle dolar. Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır. En küçük çiçek bile mavi, kırmızı, sarı, mor, kendi renginde çok uzaklardan bir renk pırıltısı olarak bakır ve keskin kokar. Gölün mavi suyu, bakır rengi toprağı baş döndürücü keskin kokularla kokar. Bu kokular, çok uzaklardan duyulur.Yazar bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi evde ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız kaynaklardan birisi değildir? Mustafa Kemal ve Türk askerinin kahramanca mücadelesiyle; Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnunda büyük zaferler kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? • Kasaba ve şehirlerde otururlardı • Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı • Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı.Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupasının hangi sosyal sınıfından bahsedilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Sevdiği yazarın kasabaya geleceğini duyunca ku- laklarına inanamadı. Son iki yıldır sanat şenlikleri düzenleniyordu kasabalarında. Bu yıl bazı yazarlar da çağrılmıştı. Okurlarıyla söyleşi yapacaklar, kitaplarını imzalayacaklardı.Bu metindeki altı çizili öge aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? Marilyn Monroe'yi poster yapan ünlü modern ressam kimdir? Karşıdan karşıya geçerken önce ......... sonra ..........sonra tekrar...........bakarız.İzelin cümlesinde boş yerlere sıra ile hangileri gelmelidir? Kemiğin bazı kısımlarına ait görevler verilmiştir. I. Dayanıklı yapısıyla kemiği dış etkilerden korur.II. Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar.III. Kemiklerin birleşme noktalarıdır ve boyca uzamayı sağlar.Bu görevler aşağıdaki kısımlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır? Gaz moleküllerinin ortalama yayılma hızları için;I. Molekül kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır.II. Özkütlesinin karekökü ile doğru orantılıdır.III. Mutlak sıcaklığın karekökü ile ters orantılıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin özelliklerinden değildir ? Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meraginin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk:Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.demiştir. Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın özelliklerinden biri değildir? Bir yörede hangi alanda ekonomik faaliyet yaygınsa, o alandaki meslek türleri daha çok yaygındır.Buna göre, Antalyada aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha yaygın olması beklenir? Zehra, Türkçe dersinde zayıf olduğumu düşünüyorum. diyor.Zehra zayıf yönünü geliştirmek için hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası nedeni olabilir? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelmiştir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde aşırı yağış ve kar erimeleri etkilidir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarında öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde en fazla kaç güne kadar izin verilebilir? Yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirlerini geleneksel âşık şiiri nazım şekillerinden koşma, semai, destan şeklinde söyledi. Şiirlerini daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmet temalarında söyledi. En yakın arkadaşı, sırdaşı sazıdır. Dostlar Beni Hatırlasın eserleri arasında yer alır.Hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 52 × 3 – 2 × 7 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Banu 210 sayfalık bir kitabın 1. gün 40 sayfasını, 2. gün 65 sayfasını, 3. gün 50 sayfasını okumuştur. Geriye kitabın okunmamış kaç sayfası kalmıştır? Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi türk devletinden miras kalmıştır? Dün ders çalıştın mı ( ) , Bu yemeği çok sevdim ( ) cümlelerinin sonuna sırasıyla hangi noktalama işareti gelmelidir? Hayatında ilk defa sinemaya gidecekti .................. çok heyecanlıydı. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki hangi seçenekte Kuran-ı Kerimin en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Sahurun sona erdiği ve orucun başladığı zamana ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Deprem Çantasında bulundurulması gereken malzemelerden birisi değildir ? Belgeyi yazdırmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir? Abbasi Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir