Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Avrupadan kaçıp Amerikayayerleşen göçmenlerin, 1776 yılındaAmerikan Anayasasında devletindininin olamayacağını, dininbireysel olduğunu, inanç hürriyetininana ilke olması gerektiğinikabul etmelerinin temelsebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Avrupadan kaçıp Amerikayayerleşen göçmenlerin, 1776 yılındaAmerikan Anayasasında devletindininin olamayacağını, dininbireysel olduğunu, inanç hürriyetininana ilke olması gerektiğinikabul etmelerinin temelsebebi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Avrupadaki kilise baskısı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

5 tane 4’ün çarpımı ile 7 tane 3’nin çarpımının toplamını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin as. Kız çocuklarından biri değildir? “ Ben seni             Bırakmak için sevmedim             Benim bağrı yanık              Ufacık tefecik               Çilekeş memleketim.”Yukarıdaki şiirde kaç yerde ünlü düşmesi görülür? Sahip olduğumuz nimetleri bize verdiği için Allah’a (c.c.) teşekkür etmek, ona şükran ve minnet duygularımızı ifade etmeye ne denir? 3y-2x+3m-7 ifadesinde kaç tane terim bulunmaktadır ? Onar ritmik sayarken elliden sonra hangi sayı gelir? Hz. Muhammed’e verilen El-Emin lakabının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?  Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osman’ın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir? Sanayi İnkılâbı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışı aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri aşağıdakilerden hangisi tarafından araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır? İl özel idaresinin bütçesi kim tarafından hazırlanır?