S:1

Dinimizde temizlik hangi kelimesiyle ifade edilmektedir?

Dinimizde temizlik hangi kelimesiyle ifade edilmektedir? sorunun cevabı "Taharet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Işık yılı ile ilgili,I. Birimi Joule'dur.II. Işığın uzay boşluğunda bir yılda aldığı yoldur.III. Uzaklık ölçüsü birimidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Eni 15 m, boyu 23 m olan dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresine 5 sıra tel çekilecektir. Kaç m tel gereklidir? Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? Katı ya da sıvı bir karışımın ilave edilen bir çözücü yardımıyla bileşenlerine ayırma yönteminin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisinde verilen maddeler elektriği iletmez? Gözlerim yollarda, yolum uzakta Sen gül sularıyla yunmuş, kucaktaBen yapayalnızım buz kesmiş sokakta Bazen gurbette bazen sıladaBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Allahın birliğini ifade eden delillerdendir? I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti hangisidir? Peygamberimiz, Safa tepesine çıkarak orada toplananlara: Ey Kureyş halkı! Size bu dağın arkasından bir düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız? dedi. Orada bulunanlar: Hepimiz inanırız . diye cevap verdiler.Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğine işaret etmektedir? 40 litre zeytin yağını 4 şişeye eşit olarak paylaştırmak isteyen bakkal, her şişeye kaç litre zeytin yağı koyar? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş bildirmez? 820' ye onluk olarak yuvarlanan en büyük tek sayı hangisidir? İhtiyar adam yavaşça koltuğa oturdu. Yukarıdaki tümcede altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Soğuk sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetler için söylenemez? 222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre aşağıdaki ilköğretim kurumlarından hangisi mecburi ilköğretim kurumlarından biri değildir? Bütün toplumlarda hırsızlık yapmak, adam öldürmek gibi eylemler hukuki açıdan suç, ahlaki olarak kötü, dinsel olarak da günah sayılmıştır. Bununla birlikte dürüstlük, iyimserlik, haksız kazanç elde etmeme gibi eylemler de ahlaki açıdan iyi olarak nitelendirilmiştir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerin hangisinde zekat 1/40 (kırkta bir) oranında değildir? Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden birisi olamaz. Doğruluk iyiliğe,.............cennete götürür.Yalan kötülüğe,............cehenneme götürür.Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Kitap ve defterlerimi topladım, aceleyle evden çıktım, otobüse yetiştim. cümlesinde kaç tane isim vardır? Hepimiz, içinde bulunduğumuz gruplarda rolümüz gereği çeşitli hak ve sorumluluklara sahibiz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 5. Sınıf öğrencisinin haklarından biridir? 5,074 ondalık kesrinin okunuşu aşağı­dakllerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? "Bize kimse sizinki kadar değer vermedi" cümlesinde aşağıdaki zamirlerden hangisi yoktur? Dinin direği ve müminin miracı olarak nitelendirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Aşağıdakilerden hangisi 444.800 doğal sayısının çözümlemesidir? Peygamberimiz (s.a.v.) Bir Müslüman bir ağaç diker de onun ürününden insan ya da bir hayvan yerse, o ağacı diken kişi bundan dolayı _____ kazanır. buyurmuştur. Bu hadisteki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Capslock tuşunun görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi hava olayları arasında yer almaz? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Maddeyi ............organlarımızla algılayabildiğimiz özelliklerine göre niteleyebiliriz.Noktalı yere hangi kelime gelir? Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının organları arasında yer almaz? Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir? Felsefi faaliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki örüntülerin hangisindeki kural farklıdır? Aşağıdaki maddelerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir