S:1

Aşağıdaki edebi türlerden hangisi olaya dayalı değildir?

Aşağıdaki edebi türlerden hangisi olaya dayalı değildir? sorunun cevabı "sohbet " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hz. Muhammed (sas)ın sütannesinin yanında kalırken gerçekleşen Şakk-ı Sadr olayı nedir? Büyük Selçuklu Devletinin Bizansa karşı kazandığı ilk büyük zafer, aşağıdakilerden hangisidir? Karadeniz Bölgesi en fazla göç veren bölgelerimizden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede göçün fazla olma sebeplerinden biri değildir? Tam sayılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem istek kipi , olumsuz , birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir? Hz. Muhammed (s.a.v.) bir ramazan ayında Hira Mağarasında iken aniden işittiği bir sesle irkildi. Daha önce hiç görmediği bu varlık kimdi? Asurlular, dünyanın ilk kütüphanesini....................................da açtılar​Cümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ile Türk karasularında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gemi işletme hakkı verilmiştir? 6 : 2 = kaç eder? Mine is good - - - - playing chess. Peygamberimiz (s.a.v.), hicret edeceği sırada kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesi için kime teslim etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın anlaşılmasındaHz. Muhammed (s.a.v)in rolüne işaret etmez? Allahın adıyla başlarım. anlamına gelen ifade hangisidir? gemi ile kaptan sözcükleri arasında bir ilişki vardır?Benzer ilişki uçak sözcüğü ile aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında vardır? Öğretmenler yeni nesil ........... eseriniz ................... cümlesini tamamlayan kelimeler hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık anlamı veren deyimdir? Teknolojik ürünlerin kullanım kılavuzunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? Göktürk Abidelerini ilk defa okuyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 7 – 13 – 19 – A – 31 – 37 örüntüsünde A yerine gelebilecek rakam kaçtır? Osmanlı Devleti nin Rumeli de ele geçirdiği ilk toprak parçası hangisidir? Tanzimat Edebiyatı sanatçıları-nın aşağıdaki edebi akımların hangisinden etkilendiği söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır? Bir kenarının uzunluğu 15 metre olan eşkenar üçgen biçiminde bahçemiz var. Bu bahçemizin çevresi kaç cm' dir? Hz. Peygamberin Kulun Rabbi ile konuşmasıdır. şeklinde ifade ettiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez? Büyük taş kütlelerine ne ad verilir? Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç kaç gün içinde yerine getirir? bilginin yazı, ses, resim gibi farklı biçimlerin birlikte kullanılarak sunulmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? "Bir yerde herkes söz sahibi olmaya kalkarsa orada sağlıklı iş yapılamaz." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır? 8x + 9c – 5 ifadesinin katsayılar toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir adın yerini tutmuştur? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde iyelik zamir yoktur? Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi..................Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz? Bir düzine ve iki deste kalemi 4 arkadaşıma eşit olarak paylaştırdığımda her arkadaşıma kaç kalem düşer? Taşıt yollarının iki kenarında bulunan, yayalarının yürümesine ve taşıtların durmasına yarayan çakıl veya toprak bölüme ne ad verilir? 9 x 1000 + 7 x 1 + 7 x 0,01 + 2 x 0,001 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum reaksiyonlarının piruvattan sonraki basamakları aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde gerçekleşir? Akıl sahibi insanları kendi iradeleri ile iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir