S:1

Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?

Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Belediye sınırlarında toplumsal hizmetleri yapmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hangi cümlede sıfat olan kelimenin altı çizilmiştir? Isının etkisiyle maddenin hacminin artmasına ....................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Bitki köklerinin suda çözünmüş olan kimyasal maddelere yönelmesine ne ad verilir? Her gün 32 balon satan bir baloncu 5 günde kaç tane balon satar? Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeylerdir.Verilen tanım siyaset felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine aittir? Batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntının, bir davranış biçiminin veya belli bir özelliğin roman boyunca sürekli olarak yinelenmesidir.Bu cümlede tanımı verilen çağdaş Batı romanı anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu uygarlıklarından biri olan Lidyalıların;– Parayı kullanmaya başlamaları– Kral Yolunu inşa etmeleriaşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişimine katkı sağlamıştır? Friglerin en büyük tanrısının adı nedir? Osmanlı Devletini hukuken sona erdiren antlaşma hangisidir? yürümek kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Deprem anında sınıftaysak hayat üçgeni oluşturmamız önemlidir. Hangi durumda bu üçgeni oluşura biliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok varlığı belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Dosya ve klasörlerin saklanabileceğini fiziksel ortamlara sürücü denir. Örneğin sabit disk, CD/DVD ROM sürücüsü, hafıza kartı, USB bellek gibi. Bilgisayara takılan tüm sürücüler ................... simgesine tıklandığında açılan ekranda görülebilir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ‟Ali, zil çalınca sınıftan koşarak çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aldığımız ürünlerin üzerinde TSE damgası bulunmalıdır. Türk Standartları Enstitüsünün kısa adı olan bu damga ne anlama gelir? Aşağıdaki cümlelerin yanlış olanlarına Y ,doğru olanlarına D yazın.( )Ses kirliliğinden kurtulmak için kulaklarımızda pamuk ile gezmeliyiz.( )Göçmen kuşlar gökdelenlerin ışıkları sayesinde yollarını bulurlar.( )Maddeler arasındaki ısı akışı sıcak maddeden soğuk olana doğrudur.( )Saman ile çivi karışımını mıknatısla ayırırız. Siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve devletin demokratik olduğunu belirten ilk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir? ​Aşağıdakilerden hangisi, bir opak maddedir? servis – sucuk – soğan - soba kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda sonuncu kelime hangisi olur? Mustafa Kemal Türkiyenin güvenliğini hedef almayan, hiçbir ulusun aleyhine olmayan bir barış, daima genel kuralımız olacaktır.demiştir.Bu sözün;I. Milli birlik ve bağımsızlık,II. Ulusal egemenlik, III. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir? Kırım ilk defa hangi antlaşma ile bağımsız olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yavaşlayan harekettir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Daha sonra hatırlanması için yazılan kısa yazılara ne ad verilir? Şekli kare ve dikdörtgen biçiminde olan trafik levhaları ne ifade eder? Babam, kardeşim eve geç kalınca çok endişelendi.Cümlesinde annemin durumunu anlatan deyim aşağıdakilerden hangisidir? A: Lets go to the cinema tomorrow. B: - - - -?A: Ice Age. Gençti, yiğitti. Gürül gürüldü. Hep öndeydi. Gözünü budaktan esirgemezdi. Çalışkandı. Coşkundu. Yorulmak nedir, bilmezdi.Yukarıdaki parçada anlatılan kişinin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Evde aşağıdakilerden hangisini yapmak bizim sorumluklarımızdandır? Anneler Gününde annesine bir demet gül verdi. Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisinin yüklemiyle çatı bakımından özdeştir? Omzunun ağrısı geçtiğinde çoktan akşam olmuştu. cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Fabrikadan alınan salçanın kamyona yüklenip çeşitli şehirlerdeki marketlere gönderilmesi üretim - dağıtım - tüketim ağının hangi aşamasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamberlere örnek değildir? Diğer adı davet olan, Peygamberlerin Allahın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesine ne denir? Seçimle başa gelmiş ilk halife kimdir? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir