S:1

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin aile ekonomisine olumsuz etkilerindendir?

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin aile ekonomisine olumsuz etkilerindendir? sorunun cevabı "Teknolojik ürünlerin masraflı olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
56 tane yumurta, her biri sekizli olan kolilere konuldu. Kaç tane koli kullanılmıştır? Sığır cinsi hayvanların kurban olabilmesi için en az kaç yaşında olmaları gerekir? I. Ay II. GüneşIII. AynaIV. YıldızYukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağıdır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Mıknatıs; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri çeker.( ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.( ) İyi görebilmek için ışık miktarının normalden az ya da fazla olmaması gerekir.( ) Tasarruflu ampul kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz.( ) Halojen lambalar ,ilk icat edilen lambalardır. Mevlana Her birimiz tek kanatlı melekleriz ve bizler ancak birbirimizi kucaklayarak uçabiliriz. sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir? Altı basamaklı 368 734 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 3 tane onluk + 0 tane birlik kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belli etmemeye çalışarak dinlemek anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır? Duman Avcıları sloganının ait olduğu sivil toplum kuruluşu, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki fiillerden hangisi geçişli fiildir? Waiter :Welcome, Sir. Are you ready to order?You :Yes, - - - -?Waiter :Okay. Anything else?You :No, thanks. Hz. Peygamberin Kulun Rabbi ile konuşmasıdır. şeklinde ifade ettiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Yüz on bin yüz bir şeklinde okunan rakam aşağıdakilerden hangisidir? Almanya, aşağıdaki konferanslardan hangisinde dört işgal bölgesine ayrılmış ve bu bölgeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa ve Sovyetler Birliğinin yönetimine bırakılmıştır? 983 079 256 doğal sayısının milyonlar bölüğünde bulunan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki örgütlerden hangisi birleşmiş milletlere bağlı örgüt değildir? Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden hızlıdır? 31 + 22 + 42 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sünger – ayran–lpg bulunduğu fiziksel haller hangi seçenekte doğru bir şekilde sıralanmıştır? Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez? Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hale geçer? Aşağıdakilerden hangisi doku sıvısının artması sonucu oluşan ödeme neden olmaz? Mehmet 10, babası 40 yaşındadır. 5 yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi -lik, -ci, -li, -siz eklerinden ikisini alarak anlamı değişmiştir? Osmanlı Devleti hamamlar, çeşmeler, hastaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, mektepler, medreseler, vb vakıflar kurularak halkın ihtiyacı karşılanmıştır.Vakıfların aşağıdaki alanlardan hangisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir... (Şura suresi, 30. ayet)Bu ayette insan ile ilgili olarak vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? 25 tane 5in toplamı aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir? Yüce Allah Bakara 45. ayetteSabır ve.............ile Allahtan yardım isteyin buyurmaktadır. Yukarıdaki ayette boş yere gelmesi gereken kelime hangisidir? -7 ile +7 tam sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin öğütleri arasında yer almaz? Sindirim ................. başlar ve ................ Sona erer. Cümlede bırakılan boşluklara hangi kavramlar gelmelidir? Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülke ve bölgelerde domuz etinin üretim, dağıtım ve tüketimi azdır.Bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur? AllahınHer canlıya merhamet eden , şefkatle davranan anlamındaki ismi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde deniz taşıtları gruplandırılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik kültürüne ait bir kavram değildir? Denemeler konularına göre ve yazılış amaçlarına göre gruplara ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir? Spanish is ............ in Mexico and Spain. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir