Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatan bir davranıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatan bir davranıştır? sorunun cevabı "Alınan ürünün kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

(1) Sinemadan çıktığımda cadde kalabalıktı. (2) Kalabalığın arasından kitapçıların olduğu sokağa doğru yürüdüm. (3) Kitaplara bakmak için eskiden beri bildiğim bir kitapçıya girdim. (4) Aradığım kitabı bulamadan kitapçıdan çıktım.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde “amaç-sonuç” ilişkisi vardır? • Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar.• Vadi yamaçları basamak şeklindedir.• Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır.Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir? Yunan Uygarlığı, Büyük İskender’in fetihleri sonucu Asya kültürleriyle kaynaşarak Helenistik kültürü meydana getirmiştir.Bu durum kültürel etkileşimin hangi yolla başladığına örnektir? “İnsanlara haram kılınan şeyler rızık değildir.” diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir? Üst kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? 4 tam 4 yarım litrelik kapların içindeki su kaç mL' lik kapları doldurur ? Güneşin her gün doğup batması, mevsimin oluşması, bitkilerin yeşermesi ve yapraklarını dökmesi evrende bir neyin olduğunu gösterir? Hac ibadetiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi edebîeser için söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yedi heceden oluşur? Yüce Allah’ın doksan dokuz isminden biri olan  ‘’Et-Tevvab’’ın anlamı nedir?