S:1

Doğu Cephesi nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir?

Doğu Cephesi nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir? sorunun cevabı "Kazım Karabekir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yan- lış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazılan ‘de ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmıştır? Yürümeye yeni başlayan bebeklerin özellikle protein ve kalsiyum yönünden iyi beslenmeleri ve yeterince D vitamini için güneş ışığı almaları tavsiye edilir.Bebeklik döneminde önemle vurgulanan bu tavsiyeler hangi sistemimizin sağlığını olumlu etkiler? Manda ve himaye fikri İtilaf Devletleri tarafından ilk defa nerede ortaya atılmıştır? (1) Gezimizin ilk saatlerinde aracımız ormanlık bir yoldan geçiyordu. (2) Bir süre sonra ağaçlar yavaş yavaş azaldı. (3) Yüksek katlı birçok binanın bulunduğu bir şehre gelmiştik. (4) Burası, ormanların arasında kalan güzel bir şehirdi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur? 527 sayısına en yakın onluk aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki terimlerden hangisi Japonya'ya ait değildir? Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın (ha bana karşı) nankörlük etmeyin... (Bakara suresi, 152. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Büyük sanatçıların çoğu, kendi çağlarında anlaşılmamış, kıyıda köşede kalmış, sonra­dan bütün dünyanın tanıdığı sanatçılar olmuş.Böyle sanatçıların nasıl olmuş da değeri bilin­memiş? Bunu bir türlü anlayamadım.Bu parçaya göre yazarın merak ettiği du­rum aşağıdakilerden hangisidir? Yasama yetkisinin konu itibarıyla sınırlandırılmamış olduğu ve yasama organının bir konuyu anayasaya uygun dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebileceği ilkesine ne ad verilir? • Yumurta ile çoğalırlar.• Kuluçkaya yatarlar.• Yavru bakımı görülür.Yukarıda verilen özellikler,1. Tavuk2. Yarasa3. İspinozgibi canlılardan hangilerine aittir? Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir? Dalga ve akıntıların getirdiği malzemeler zamanla bir koyun önünde birikmesiyle kıyı oku oluşur. Kıyı oku koyun önünü tamamen kapatırsa lagün oluşur.Aşağıda verilen göllerimizden hangisi bu şekilde oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yol sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır? Hicri Takvimi hangi halife zamanında oluşturulmuştur? Her gün kumbarasına 7 lira atan Yağmur, kum- barada biriken parasının 35 lirasıyla bir roman alıyor. Kalan 21 lirasıyla da defter alıyor.Yağmur bu parayı kaç günde biriktirmiştir? 81 fındık 3 arkadaşa eşit olarak paylaştırılıyor. Her arkadaşa kaçar fındık düşer? Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mother :Emily! Finish your homework before dinner, please.Emily : Oh mommy, I have already - - - - it. Birinci Haçlı Seferinin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devletinin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Melekler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Amino asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allahındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Mâide suresi, 120. ayet.)Bu ayet Allahın hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? dolu sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakırçay ve Gediz nehirleri, hangi bölgemizin akarsularındandır? I- Yeterli ve dengeli beslenmeliII- Sıkı giysiler giymeliIII- Röntgen ışınıyla bakım yaptırmalıYukarıdakilerden hangisi veya hangileri hamile bir kadının yapmaması gereken bir durumdur? 4725 g şekerin üzerine 7 kg 275 g daha şeker ilave edersek kaç kg şekerimiz olur? Aşağıdakilerden hangisi İletişimin Yapıcı Engellerinden kabul edilmez? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre vali muavini kimlerden tayin edilir? Metabolizma; anabolizma ve katabolizmadan meydana gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi katabolik reaksiyonlara örnek verilebilir? Hangi kelime hem özel hem de çoğuldur? Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekinin roman türündeki eserlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ural- Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki ışık türlerinden hangisi gözümüzle görebildiğimiz ışıktır? İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır? Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir? Our brain has two hemispheres. Our leftbrain is responsible for logical processes.Left brained people prefer studying sitting up.When they read, they look for pieces. Ourleft brain analyses things, takes pieces andarranges them. Left brained students canexpress themselves and facts.Right brained students know their feelings butcan not express them in words. They havetalent in music. Creative writing may be a goodactivity for a right brained student but it isnt fora left brained one......................... prefer studying lyingdown. cümlesini tamamlayan seçenekhangisidir? "Yeni aldığın elbiseleri bana gösterir misin?" cümlesinde hangi kelime zamirdir? Aşağıda Akdeniz Bölgesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamber'imizin aile üyeleri ve isimleri eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir