S:1

Cümlede yapılan işi gösteren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Cümlede yapılan işi gösteren öğe aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "yüklem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir?  Aşağıda verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(....) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.(....) Plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.(....) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir(....) Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar homojendir. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(....) Atomu oluşturan temel parçacıklar proton, nötron ve elektronlardır.(....) Heterojen karışımlara çözelti de denir. (....) Her tarafında aynı özelliği gösteren ve tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım adı verilir.(....) Atomun çekirdeğindeki pozitif (+) yüklü tanecik nötrondur. Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına .......................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe ................................ denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aynı tür atomların oluşturduğu maddelere ................................. adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atomun merkezindeki yüksüz taneciğe .................................. adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atomun merkezini .................................... oluştururCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çekirdeğin etrafında elektronların hareket ettiği bölgeler .............................. olarak adlandırılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına ................................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki karışımlar ve karışımları ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bileşik değildir? Aşağıdakilerden hangisi element değildir? Petrolden benzin, mazot gibi ürünlerin elde edildiği ayırma yöntemi...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamı..............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Homojen karışımlara …………………………… adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini ………………………….……Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bileşikler …………… ile, atomik yapılı elementler ise ………… …… ile gösterilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aynı cins atomdan oluşan saf maddelere …………………..… denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hidrojen molekülü …………… cins atomlardan , su molekülü ise ……………… cins atomlardan oluşur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan atom kümelerine ……… denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Homojen karışımlara çözelti de denir.(......) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.(......) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.(......) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Elementler tek çeşit atom içeren saf maddelerdir.(.....) Bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini gösterir.(.....) Bileşikler moleküler yapılı olabilir.(.....) Karışımlar saf maddedir.(.....) Elementler sembollerle gösterilir ve elementlerin sembolleri tüm ülkelerde aynıdır Zeytinyağı-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Kum-saman karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Alkol-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Şeker-su karışımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? Kaynama noktaları farklı olan iki sıvıdan oluşan karışımın ayrılmasında .....................yöntemi kullanılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda veirlen karışımlardan hangisi heterojen bir karışımdır? Aşağıda veirlen karışımlardan hangisi homojen bir karışımdır? Aşağıda veirlen karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışım değildir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen karışım değildir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen karışımlara örnek olarak verilemez? Aşağıda verilenlerden hangisi heterojen karışımlara örnektir? Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara ise ............... karışımlar denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara .......... karışım denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden biri değildir? Bir bölme işleminde bölen 16 ise kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir