S:1

Aşağıdakilerden hangisi dayanışmayı ve iş birliğini öğütleyen atasözüdür?

Aşağıdakilerden hangisi dayanışmayı ve iş birliğini öğütleyen atasözüdür? sorunun cevabı "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
4 gün 10 saat kaç saattir? Osmanlı Devletinde Devşirme Sistemi ile oluştu­rulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Budistlerin en önemli hac merkezi aşağıdakilerden hangisidir? İhtiyar adam yalnız kalınca kendini kitap okumaya vermişti. Kitapların gerilim dolu serüvenlerinden dolayı onları elinden bırakamıyordu. Yine kitabını eline almıştı. Gün batımının büyülü kızıllığı olanca görkemiyle onun kitap okuma zevkini daha da artırıyor, yalnız kalmaktan hiç yakınmıyordu.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? 8-0-1-6-4 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı en küçük 5 basamaklı sayı hangisidir? '' Fridge '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? İznik hangi ilimizdedir? Kuvvetli bir ışık, yüksek ısı ya da ses, aşırı açlık susuzluk veya ağrı gibi sürekli ve şiddetli uyarıcılara maruz kalma durumudur. Bu durum aşırı üzüntü, kaygı ve öfke gibi kişinin kendi duygu ve düşüncelerinden de kaynaklanabilir. Bu açıklamayla aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmıştır? Namaz vakitlerinin belirlenmesi ve mirasın paylaşımı gibi konularda fıkıh ilmi aşağıdaki ilim dallarının hangisinden/hangilerinden faydalanmaktadır? 4 düzine misket 6 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç misket düşer? Dua etmek, destek olmak, övmek, yüceltmek ve namazın Arapça karşılığı olan kelimedir.Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? - - - - your brother go to the cinema at the weekends? Peygamberimiz Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir. buyurmuştur.Yukarıda elinden ve dilinden emin olmanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Emel: Im suffering from dandruff. ..........İrem : Sure. First of all you should use a special shampoo. You should rinse your hair several times after shampooing and you should use warm water. * Kendiliğinden ışık yayarlar.* İnsan etkisi olmadan, doğada kendiliğinden bulunurlar.* Uzun süreli ışık yayarlar ve tükenmezler.Yukarıda özellikleri verilen ışık kaynağı hangisidir? İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden yararlanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta bu da doğal dengenin işleyişini bozmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almamıştır? Sarah has got - - - - aunt and - - - - nephew. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri değildir? I. Uydurma haberlerII. Haberi derleyen, yayan kuruluşIII.Gazetenin ilk sayfasındaki iri puntolu başlıkIV.Çarpıcı, dikkat çeken haberVerilen açıklamalarla aşağıdaki gazete terimleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? İçinde yaşadığı toplumun kendisine inanmayacağını iyice anlamıştı. Onlar için çok üzülüyordu. Allahın emrinin ne anlama geldiğini iyi biliyordu. Halkı ise azgınlıklar içinde yaşıyor,gülüp oynuyorlardı.Hayatı bir film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Yüreği sızladı ve Rabbine dua etmeye başladı.— ‘Ben yenildim. Rabbim bana yardım et. Rabbim! Milletim beni yalanladı. Benimle onlar arasında sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar(Şuara suresi 117. Ve 118. ayetler)Bu ayetlerde sözü edilen Peygamber kimdir? A: Excuse me, how can I go to the museum? B: ............ straight ahead and ............ right. It´s on the left. Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir? Dünya yüzeyinin dörtte üçünü kaplayan katman aşağıdakilerden hangisidir ? Peygamberimiz (sas) in Enes b. Malik e 10 yıl boyunca hiç kızmaması onun hangi özelliğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi tarihin incelediği konular içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere............ denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Arap Yarımadasının Bahreyn Bölgesini içine alan bölgesine ne ad verilir? Deve güreşleri denilince akla ilk gelen ilimiz hangisidir ? Sümerlerin gözlemevi (rasathane) kurmaları, Ay takvimini icat etmeleri, Gökyüzünü, gezegenleri incelemeleri onların daha çok hangi alanda ilerlemelerine katkıda bulunmuştur? • Göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelerdir.• Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoluda yaygındır.Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıları reddeden düşünürlerden değildir? Yasalarla sahip olunan hakların, herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasına ............... denilmektedir. Verilen bilgide boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle doğru olur? Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel besindir? Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası uygulayan bir ülkenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Gökyüzünde çok küçük görünen uçak piste indiğinde çok daha büyük görünür. Yukarıdaki örnek aşağıda verilenlerden hangisi açıklanırken kullanılabilir? İstanbul Hükümeti, Salih Paşayı Temsil Heyeti ile görüşmesi için Amasyaya göndermiş ancak alınan kararlardan Mebusan Meclisinin açılması dışındaki kararları kabul etmemiş; Meclisin İstanbul dışında açılmasını da anayasaya aykırı bulduğu için reddetmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Milli mücadelenin gücü kabul edilmiştir.II. Temsil Heyeti resmen tanınmıştır.III. İstanbul Hükümeti otoritesini kaybetmemeye çalış-mıştır.IV. Milli Mücadeleye katılım azalmıştır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir