S:1

Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir?

Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir? sorunun cevabı "Deniz çocuğu olduğu için maviyi çok severdi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Osmanlı Devleti’nde ‘‘seyfiye’’ denilen askeri bürokrasinin Divanıhümayun’daki temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir? SEFİLE... Izdırapsız, acısız, korkusuz huzur dolu bir uykudan başka bir şey veremeyeceğimi düşünerek bir yandan üzüntüye kapılmakla beraber bir taraftan da tesadüfen gözümün önünde açtığı şu müthiş, şu her türlü kötülüklerle dolu uçurumun kenarında ürkek ve çekingen boy- nunu büküp duran şu zavallı çiçeğin, bu an üç yaşında düşkün çocuğun elinden tutarak bakışlarını birkaç saat için olsun o müthiş, o gözyaşı dolu, o korku dolu manzaradan kurtarmayı başarmaya muvaffak olduğumu düşündükçe hiçbir şeye yaramayan, hiçbir bela ve fela- ketin acılarını dindirilmesine yardım etmemiş, gösteriş dolu hayatımın en hayırlı işini yapıyorum sandım ve bütün bir kış, balolarda, gösterilerde, tiyatrolarda har- canan paraların küçük bir kısmı bu gibi hayır işlerine ayrılsa insanlık ne büyük facialardan, kötülüklerden kurtulurdu düşüyle bir an için oyalandım.(Halit Ziya Uşaklıgil)Bu metnin temasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Maarif Kongresi’ndeki konuşmasında “... eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen etkilerden uzak, tarihî karakterimize uygun olmalıdır...” demiştir.Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır? Hz.Muhammed (sav.) uyarıcılık görevini yerine getirirken hiç kimseye baskı ve zorlamada bulunmamıştır. Onlara yumuşak bir dille ve en güzel şekilde hitap etmiştir.Bu tespitle anlamca örtüşen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojik ürünlerin hem doğaya hem de insanlara zarar verebilirler.Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgili değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘’ gözetmek , bakmak,korumak’’  anlamındadır? . Günde 75 TL para kazanan bir kırtasiyeci bir ayda kaç TL para kazanır? “8888” sayısını hangi sayı ile toplarsak “10000” eder? Mescid-i Nebi’nin inşa edildiği arsa, Sehl ve Süheyl adındaki iki yetime aitti. Bu iki yetim arsayı bağışlamışlar ancak Peygamberimiz bunu kabul etmemiş ve parasını vermiştir.Peygamberimiz bu hareketiyle bizlere neyin önemine vurgu yapmıştır? Peygamberimizin Zeyd ile birlikte İslam’ı yaymak için gittikleri fakat çok kötü bir muameleye tabi tutuldukları, çeşitli yerlerinden yaralandıkları, taşlandıkları yer neresidir? Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir? Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik iletkeni ve yalıtkanı bir arada bulunmaz? I. Kabloların üzerine ağır eşyaları koyabiliriz.II. Bozulan elektrikli aletleri kendimiz tamir edebiliriz.III. Prizlere sivri cisimler sokmamalıyız.Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri elektriğin güvenli kullanımı ile ilgili doğru bir ifadedir? Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?  Çıkan : 1175         Fark   : 486           Eksilen =  ?  Aşağıdaki meyvelerden hangisinin rengi ingilizce yellow olarak söylenir?  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarının işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir biberon 200 mL süt almaktadır. Günde iki biberon süt içen bir bebek bir haftada kaç mL süt içer?  Aşağıdakilerden hangisinin yapımında kullanılan madde yanlış verilmiştir ?  İlk Türk devletlerinde ülke meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilirdi? Hacı Bektaş Veliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi    yanlıştır? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti ( . ) doğru konulmuştur ? Bir gözlükçünün uzak nesneleri büyüten bir icadından esinlenerek geliştirdiği - - - - ile daha doğru ve güvenilir gözlemler yapan Galilei, Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında döndüğü sonucuna vardı.Galilei’nin bu icadı astronomi biliminin gelişme- sine katkıda bulunmuştur.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru bir bilgi elde etmiş oluruz? Hava durumu haberlerinde, bulunduğu bölgede don olayı ve soğuk olacağını öğrenen bir domates üreticisi ne yapar? T.C. Anayasası’na göre “yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Jerry : ................ you drive a car?Tom : No, I can’t.  Ekonomik değeri olan kayaçlar ……………. olarak adlandırılmaktadır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Sosyoloji; toplumları zaman ve mekan bakımındankendi koşulları içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.II. Sosyoloji insanların toplum halinde nasıl yaşadıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.III. Sosyoloji farklı toplumlar arasındaki benzer özellikleri araştırıp genellemelere ulaşmaya çalışır.IV. Sosyoloji toplumsal yaşam ile ilgili kurallar koyan bir bilim dalıdır.V. Sosyoloji, toplumsal kurumların birbirleriyle olan etkileşimini inceler.Yukarıda verilen sosyoloji ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? Osmanlı Devleti’ nde ilk ıslahat hareketleri hangi devirde başlamıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e ait değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? "Kibarlık Budalası" adlı tiyatro eseri aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?  T.C.Anayasası’na göre,aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için mutlaka taşıması gereken niteliklerden biri değildir? Ali ve Rıza isimli iki mucit güneş enerjisi ile hareket eden icatları için Türkiye’de bir günde en fazla kaç km. yol kat edeceğini tespit etmek istemektedirler.Bu amaçları için testi yapmalarının en uygun olacağı ay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardanbiridir? 1. Savaş esirlerine iyi davranmıştır.2. Haksızlığa uğrayanların yanında yer almıştır.3. Kimseyi küçük görmemiştir.4. Emanete ihanet etmemiştir.Peygamberimizin yukarıda verilen davranışlarından hangisi doğrudan insana verdiği değerle ilgili değildir?  İklim koşulları dikkate alındığında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin bir arada yetiştirilme imkânı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir