Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? sorunun cevabı "Televizyon görsel yayın aracıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Eleme yöntemi aşağıda özelliği verilen hangi maddenin ayrıştırılmasında kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yay ayraç içinde verilen anlam ilişkisi yoktur?  “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmek- tedir. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahman suresi, 5-8. ayetler)Bu ayetler ile Allah, insanı aşağıdakilerden hangisi için uyarmaktadır? A)  İbadetlerin aksatılmadan yapılmasıB)  Her işte Allah’a dayanıp güvenilmesiC)   Kur’an-ı Kerim’in anlayarak okunmasıDoğadaki denge ve düzenin korunması I. Dedesini ince hastalıktan kaybetmişler.II. Haziran sıcağına rağmen biz üşüyorduk.III. Genç file bekçisi dünkü maçta sakatlandı.IV. Evin duvarlarında sıcak renkler kullanılmış.V. Doğru söyleyenin tepesi delik olur, derler.Numaralı cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki kayaç gruplarından hangisinin önemli bir özelliği de bünyelerinde oluştukları döneme ait fosiller bulundurmalarıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından biri değildir? Nas suresinde Allah’ın (cc) hangi ismi yer almaz? “Bayramda anneannemizdeydik. Annemin kardeşleri ve onun çocukları da oraya geldiler. Çok mutlu olmuştum.”Süleyman’ın ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudanetkili olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir? -Tarihte bilinen ilk Türk devletidir-Düzenli teşkilatlı ilk Türk devletidir-Türklerin kurdukları ilk imparatorluktur-Oğuz Kağan Destanı bu dönemi anlatırYukarıda bilgileri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?