Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır ? sorunun cevabı "Acılar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa “Tarihî kahraman ve siyasi liderlerle ilgili adlar” verilebilecek adlardandır? Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır. Yusuf ile Züleyha, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin bu türün ünlü örnekleridir. Bu tür meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir? 695 479Yukarıdaki sayı ile iligi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İzmir ve çevresinde kurulan, İlk Türk donanmasını kuran beylik aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 596, çıkan 139 ise, fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Erzurum Kongresi’nin millî bir kongre olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?  Anayasa’mızın 40. maddesinde yer alan, “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir.” Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?  “Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Orada hiçbir kimse herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir, mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiya suresi, 47. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Amcam 98 TL parasının 1/7 ini bayram harçlığı olarak bana verdi. Amcam bana kaç TL vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi girişimcide olması gereken özelliklerden biri değildir?