S:1

Mutfakta böcek var. cümlesinde altı çizili ekin adı nedir?

Mutfakta böcek var. cümlesinde altı çizili ekin adı nedir? sorunun cevabı "Hal eki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi hem skaler hem de türetilmiş bir büyüklüktür? Tanesi 11 lira olan kalemlerden 4 tane aldım. Satıcıya 50 lira verdim. Kaç lira para üstü alırım? 24 öğrenci 8 sıraya oturmak istiyor. Bir sıraya kaç öğrenci oturur? Futbol oyunu ilk defa İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Bir takımdaki oyuncu sayısının on bir olduğu oyunun amacı, topu rakip takımın kalesine atmaktır. Futbol oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Bir tür sebep-sonuç kanunudur.  Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.Hinduizm’de önemli bir yere sahip olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yakıtlardan hangisi katı yakıttır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretemez? “ayakkabı- ayakkabıcı" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır? Allah’ın her şeyi bilmesine ne denir? Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri elde etmek için bir nesnenin yapısında, biçiminde veya yerinde değişiklik yapma etkinliği üretimdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretime örnek değildir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre performans göstergeleri kim veya kimler tarafından belirlenir? Aşağıdakilerden hangisi kara katmanı ile ilgili doğru bir bilgidir? İstanbul’un soğuk sonbaharlarından biri daha ya-                   1                2şanmaktaydı ama o evde mevsim, yazdı.                                3Mehmet Tahir Efendi ve Emine Şerife Hanım’ın evi yine bayram yerine dönmüştü. Çünkü öyle bir misafir geliyordu ki o eve...                         4 Bu metinde numaralanmış kelimelerden hangi- sinin eş anlamlısı yoktur? Mutluluğu da tadacaksın hayatta,Hüznü de yaşayacaksın.Biliyorsun ki uzun yıllar var önünde;Nice güzellikler seni bulacak.Buna inanmalısın!Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez? “İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.”Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen nedir? Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.(    )  Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları mikroskop ile inceleriz.(    )  Pil yatağı,pilin devreye bağlandığı yerdir.(    )  Cam şişeleri ve pet şişeleri toprağa gömebiliriz.(    )  Basit elektrik devresinde ampulün yanması için kesinlikle anahtara ihtiyaç vardır.(    )  Telde elektrik olduğunu dokunarak anlarız. II. Meşrutiyet’in yeniden ilan edilmesinden kısa bir süre sonra, 13 Nisan 1909’da bir isyan çıkmıştır. 31 Mart Olayı olarak bilinen bu isyan, aşağıdakilerden hangisine karşı yapılmıştır? Doku ve organ bağışı, aşağıdaki durumların hangisinde yapılabilir? Felsefenin başlangıcıyla ilgili birçok yorum yapılmaktadır ama hiçbiri kesin değildir. Belki de kimse ne zaman başladığını hiçbir zaman bulamayacaktır. Kesin olan şudur ki; akılcı sorgulama ne zaman başladıysa felsefede o zaman başlamıştır.Felsefenin başlangıcıyla ilgili en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir?  Taban ayrıtlarının uzunlukları 4 m ve 8 m, yüksekliği 16 m olan dikdörtgen prizmayla aynı hacme sahip küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Fotosentez tepkimelerinin fotofosforilasyon sürecinde;I. PGAII. FerrodoksinIII. PGALIV. Plastosiyaninverilen moleküllerden hangileri görev alır? İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları ne zaman nerede başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisinde İslam öncesi Türk edebiyatıyla ilgili bilgi yanlışı vardır? 222 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu Olmayan Kurum? Aşağıdaki basamaklardan hangisi binler bölüğünde bulunmaz? “Dostluk” sözcüğünün karşıt anlamı hangisidir? “ Sorunları çözerken aklını kullanırdı.” Yukarıdaki "sorunları" kelimesinin yerine hangi kelime getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir? İleri düzeydeki meslek ve bilim insanları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi kültür öğelerimizden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimeyle ifade edilebilecek bir kavram birden fazla kelimeyle ifade edilerek dolaylama yapılmıştır.   l- Uyuma ve dinleme ll- Çok hızlı hareket etme lll- Allah’ın emirlerine uymama lV- Çeşitli şekillere girebilme Yukarıdakilerden hangileri meleklere özgü özellikler arasında sayılamaz. Üçgen şeklini günlük hayatta nerede göremeyiz? Güzel olan her türlü işe başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir