S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? sorunun cevabı "susuzluk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş olmasıyla açıklanabilir. Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Teneffüste kavga eden iki çocuğun birbirlerine zarar vermesine engel olmak için kimden yardım istemeliyiz? Microsoft Office PowerPoint programında yeni bir slayt eklemek için hangi yol izlenir? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? Tencerede 10 tabak yemek vardı. Bunlardan 6 tabağını arkadaşlarla yedik. Tencerede şimdi kaç tabak yemek kaldı? - İmar planlarını onaylar.- Şehirleri planlar.- Doğaya zarar vermeden gelişmeyi amaçlar.Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? I. Evlenen çocuklarII. Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklarIII. 25 yaşını bitirdiği hâlde evlenmemiş kız çocukları657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdakilerden hangilerine aile yardımı ödeneği verilmez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi topluluk ismi değildir? Çocukların olduğu evde kaza ve sağlık sorunlarına karşı aşağıdakilerin hangisinin tedbir olarak alınmasına gerek yoktur ? Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? I- Yeme içme gibi insanlarda olan özellikleri yoktur.II- Nurdan yaratılmışlardır.III- Gözle görülmezler.Yukarıdaki özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Kişilerin başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesine............denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Arılar kovanda bal yaptı. Cümlesi için hangisi söylenemez? Güney cephesi aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı açılmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemesi değildir? Şeytan Allahın emrine hangi nedenle karşı çıktı? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir? Bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerler bütününe ne ad verilir? Humus bitki artıklarının çürümesiyle toprağa karışan ve toprağın verimliliğini artıran organik maddelerdir. Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde humus miktarının daha fazla olması beklenir? (1) Daha çocukken kırık saatleri tamir etmek için uğraşırdım. (2) On üç yaşındayken ilk kez bir saati tamir etmeyi başarmıştım. (3) On beş yaşıma vardığım zaman her çeşit saatin tamirini yapabiliyordum. (4) Bir saati tamir etmenin verdiği mutluluk başka hiçbir şeyle ölçülemezdi.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Yenilikleri fark eden ve yaptığı yatırımlarla yeni iş imkanları meydana getiren kişiye ........................denilir.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi yönetim hizmetleri grubunda yer alan görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolardan değildir? Din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) yoktur? Hey ( ) Ne yapıyorsun ( ) Sizde izin istemek yok mu ( ) Git, sonra görüşelim( ) Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? Keremin babası, maaşının %22sini ev kirasına vermektedir. Babası 1750 lira maaş aldığına göre ev kirası kaç liradır? 1402 Ankara Savaşından sonra Osmanlıda padişahsız geçen 11 yıllıkdöneme ..................adı verilir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir ? Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan hangisi kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerinden biri değildir? Yıllık yağış miktarı 2500 mm civarında ve yağış rejimi düzenli olan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Hz. Muhammed Mekkeden Medineye_______ yılında , ___________ ile birlikte hicret etti.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İki basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? Meyve suyu ( 200 mL ) : 3 TLKola ( 500 mL ) : 2 TLAyran ( 2 L ) : 4Rüveyda marketten 1 L meyve suyu, 2 L kola ve 4 litre ayran almıştır. Buna göre kasada kaç TL ödemesi gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir? yeni kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Atatürk yaptığı inkılaplarıyla;I. Türkiyeyi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayıII. Modern Avrupa ile Türkiyeyi bütünleştirmeyiIII. Osmanlı kültürünü yeniden canlandırmayıdurumlarından hangilerini amaçlamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir