S:1

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? sorunun cevabı "Demirciler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
(I) İnsan, yaşamı boyunca eğitime muhtaçtır. (II) Genç- lerin mesleki yeterlik kazanmaları, üretim hayatına hazırlanmaları için eğitim gerekiyor. (III) Bu eğitim, onları kendileri ve toplumları için yararlı hâle getirecektir. (IV) Yaşlıların eğitimi ise sosyal dışlanmayı, kendini değersiz görmeyi önlemek için gereklidir. (V) Bu eğitimle yaşlılar, hayata tutunur ve daha huzurlu yaşarlar.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, Yaşamın bütün dönemleri için uygun bir eğitim olması, eğitim programlarının devamlılığı sağlanmalıdır. cümlesi getirilebilir? 1600 nükleotitli bir DNAda 200 guanin nükleotit varsa bu DNAdaki Timin nükleotit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Madde Özellikleri Aşağıda verilen ondalık kesirlerden hangisi daha büyüktür? Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ekmeyenlerden çiftbozan vergisi alınırdı. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey yarım küredeki bazı ağaçların ve büyük kayaların yosun tutan yanları daha serin ve nemli olan hangi yöndedir ? Aşağıdakilerden hangisi Musa (A.S) gönderilen kitabın bir özelliği değildir. Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir? Hücre zarı ile ilgili;I. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur.II. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür.III. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür.verilenlerden hangileri söylenebilir? Bu geceler bitmek bilmiyor.Yukarıdaki cümle anlam yönünden aşağıdakilerden hangisidir? 12 + 5 = ? işleminin sonucu Romen Rakamı olarak nasıl yazılır? Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır? Ailemizin tarihini araştırırken aşağıdakilerden hangisinden faydalanırız? Ülkemizin akarsu ve nehir varlıkları düşünüldüğünde hidroelektrik enerjisi üretiminin en fazla hangi bölgemizde olması beklenir? O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. ġayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile... (Âl-i İmrân , 159. ayet.)Yukarıdaki ayet Peygamber efendimiz (sav)in hangi özelliğinden söz etmektedir? It is very cold. You should - - - -. Vücudumuzda yaralanmalara karşı yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan besinleraşağıdakilerin hangisidir ? Her kuşun eti yenmez. cümlesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi dürüst insana yakışan bir davranıştır? Noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları ............... ve doğrusal olarak yayılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki Araçlardan Hangisine Hafıza Depolama Aracı Değildir? Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır? Sofra tuzunun seyreltik sulu çözeltisi ile ilgili,I. İçindeki sofra tuzunun kütlesi suyun kütlesinden azdır.II. Biraz daha sofra tuzu ilave edilirse çözünen miktarı artar.III. Kaynatılırsa daha seyreltik bir çözelti elde edilir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sözcüklerin tamamı türemiş sözcüktür? I-Kuran-ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.III-Kuranı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.IV-Kuran-ı ölüye okuyup onlara öğüt vermeliyiz. Yukarıdakilerden hangisi Kurana karşı görevlerimizdendir? Aşağıdakilerden hangisi Alyuvar hakkında verilen bilgilerden biri değildir? Zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin özelliği hangisidir? İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim dalına ne ad verilir? 1. Kurban kesmek2. İhrama girmek3. Arafatta vakfe yapmak4. Minada Şeytan taşlamakHac ibadeti yerine getirilirken yukarda verilenlerden hangisi en son yapılır? Kimlik kartımızdaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamayız ? -12 + 8 - 4 + 3 - 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Zırhı ile ilk bakışta Peygamberimize(a.s.m) benzeyen, şehadetiyle Peygamberimizin şehit edildiği haberinin yayılmasına sebep olan sahabe kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Mevlana Celaleddin-i Ruminin eserlerinden biri değildir? İNKILABIN ADIMiladi takvimin, uluslararası saat ve rakamların kabulü, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesiGEREKÇESİOsmanlı toplumunda kullanılan takvim,saat, rakam ve ölçüler diğer milletlerinkullandıklarından farklıydı. Hatta ölçüler ülke içinde bölgeden bölgeye, şehirdenşehire bile değişiklik gösteriyordu.Aşağıdakilerden hangisi, diyagramda adı ve gerekçesi belirtilen inkılabın onuçlarıarasında yer almaz? "domates" sözcüğünün ünlü ve ünsüz harfleri hangi seçenekte verilmiştir? Hangi isim yalın haldedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sesteş değildir? Dünyanın Güneş etrafında dönmesi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Suçlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir