Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
yeni kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
yeni kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? sorunun cevabı "Ezgi, okuldan daha yeni geldi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde, aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Çocuk olarak ailede hangi sorumlulukları alabiliriz? Ali’s grandparents - - - -  us yesterday and we drank something. Şiirlerinde evler, odalar, sokak, doğa konularını işlemiştir. Ev konusunu çok işlemesi nedeniyle “evler şairi” olarak anılmıştır. Bir anlayışın eğemenliğine girmeden kendine özgü bir şiir dünyası kurmuştur. Halk kültüründen aldığı unsurları Batı şiiri ile birleştirmiş-tir. Radyo oyunları da yazmıştır. “Kapalı Çarşı, Evler, Eski  Toprak” eserlerinden  bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahve’de sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? • “... İnsanlardan kimi var ki bilgisi, yol göstereni ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur.”(Lokman suresi, 20. ayet)•     “... Onların içinde bir de ümmiler var ki Kitab’ı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntular- dır. Onlar sadece zanda bulunurlar.”(Bakara suresi, 78. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleş- tirilen davranışlardan değildir? Nâs suresi, ……………..ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in ……………suresidirBoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya dizildiğinde en başta hangisi yer alır? Hücrelerdeki kromozom sayısının biyoteknolojik yöntemlerle 3n ve daha fazla olmasının sağlanmasıyla daha iri çiçekli  ve meyveli bitkilerin elde edilmesi yöntemi verilenlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın organları arasında yer almaz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?