S:1

de aşağıdakilerden hangisinde ama anlamında kullanılmıştır?

de aşağıdakilerden hangisinde ama anlamında kullanılmıştır? sorunun cevabı "Sorulara baktım da çözemedim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
"79" sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Şimdiki kuşak gergin bir yaşam sürmeye çok mu fazla alıştı acaba? Bu sorunun cevabını ben de sizin kadar merak ediyorum. Birçok insan bu gerginliği hissetmezse kendisini mutlu saymıyor. Atalarımız ve babalarımız doğaylaiç içe yaşadığı için gerginlikten uzaktı. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama yeni kuşak bundan neredeyse hiç haz almıyor. Yaşam tempoları o kadar hızlı ki vücutlarını dinlendirip huzura kavuşmaya, sakinleşmeye vakit bulamıyor.Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir? 19m kaç milimetredir? Kitapçı kelimesinin çoğul yazılışı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Hz. Peygamberi (sav) anmak ve onun Allah (cc) katındaki derecesini daha da yüceltmek için yapılan dua cümlesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hey ( ) Ne yapıyorsun ( ) Sizde izin istemek yok mu ( ) Git, sonra görüşelim( ) Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. (İsra suresi, 70. ayet)Bu ayetle verilmek istenen asıl mesaj aşağıda- kilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çıkarma işleminde bulunmaz? Hangi sözcüğün sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirilirse, ünlü düşmesi olur? Millî Mücadele Döneminde TBMMnin varlığına ve otoritesine karşı çıkanları cezalandırmak amacıyla çıkarılan kanun, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır? Peygamberimiz 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etti;Onunla beraber göç eden müslümanlara ........... denir. Bunlara yardım eden Medineli müslümanlara ise .............. denir. I. Yaz mevsimi başlar.II. En uzun gündüz yaşanır.III. Gölge boyu en uzundur.IV. Kuzeye gidildikçe gündüz süreleri kısalır.21 Haziranda ülkemizde yukarıdaki durumlardan hangileri yaşanır? Aşağıdaki isimlerden hangisi cümle içinde büyük harfle yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinde soyut anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Aşağıdaki metallerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girmez? Aşağıdakilerden hangisi, edebiyat tarihinin kapsamına giren bir soru değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Enerji Tasarrufu Haftası ne zaman kutlanır? İki ardışık sayının toplamı 65 tir. Büyük sayı kaçtır? Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir? Çatının aktarılması için her işçiye yirmişer milyon para ödedim. cümlesinde kaç tane kaynaştırma harfi kullanılmıştır? ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? De ki: Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur. (İhlas suresi)Anlamı verilen ihlas suresinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? Allahın yeryüzündeki bütün canlılara merhamet etmesine .......................... denir Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Annem her gün 2 buçuk litre su içmektedir. Annem 10 günde kaç litre su içer? Abdullah arkadaşlarına, Dün babamla dışarıda namaz kıldım. İmam bize: Erkek için niyet edilmesi, Allahu Ekber deyip, subhaneke duasının (ve celle sênaük) ile beraber okunması gerektiğini anlattı, ben de namazı bu şekilde kıldım. dedi. Metinde anlatılanlara göre Abdullah babasıyla birlikte hangi namazı kılmıştır? Merkezi sınavlarda her öğrenciye sınava gireceği okulun adı, sınıfı ve hatta oturacağı sıranın sıra numarası verilir. Bu uygulama ölçme işlemi olarak değerlendirilirse ölçek türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öğretmenin ‘‘Meleklerin özelliklerini sayar mısınız?sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğru değildir? Aday memurlara verilecek hazırlayıcı eğitim programları, aday memurların kadro ve görevleri esas alınarak hazırlanır. Bu eğitimin sonunda uygulanacak hazırlayıcı eğitim sınavından aday memurun başarılı sayılması için alması gereken puan aşağıdakilerden hangisidir? Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir.II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir.III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır.IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır.verilenlerden hangileri söylenebilir? Toplumların örf, adet, ve geleneklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşmasının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir? zor kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Hiç kimsenin, yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Cümlede aşağıdaki sözcük türleri hangi şıkta eksiksiz olarak gösterilmiştir? Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar.Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir