S:1

Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?

Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir? sorunun cevabı "dinlemeliyim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir kasaptaki 17 kg 500 g etin önce 3 kg 200 gramı, daha sonra ise yarım kilogramı satılmıştır. Kasapta satılmayan kaç kg et kalmıştır? Ortak kullanım alanı aşağıda verilen hangi şıkta en doğru tanım olarak ifade edilmiştir? 8 deftere kaç defter daha eklersek bir düzine defter eder? İki sayının toplamı 75 tir. Büyük sayı küçük sayının 4 katıdır. Büyük sayı kaçtır? 1. 130 – 50 = 802. 270 – 40 = 2203. 590 – 120 = 470 Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden hangilerinin sonucu doğru verilmiştir? Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Erkanın 88 lirası vardır. 9 liraya top alırsa geriye kaç lirası kalır? 4 gün 10 saat kaç saattir? Varlığı meydana getiren `ruh´ ve `madde´ olmak üzere iki töz olduğunu savunan Rene Descartes´e göre, `ruhun´ fonksiyonu hangisidir? 18 Eylül 2014 tarihinde bağlı olduğu Krallıktan ayrılmak için yapılan referandum sonucunda aşağıdakilerden hangisi bağımsız devlet olmayı reddetmiştir? Gökyüzünü incelemek isteyen biri aşağıdakilerden hanginden faydalanabilir? Az kalsın otobüsü kaçıracaktım. cümlesinde altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez? Arin Gölü hangi ilimizdedir? Havalar ısınınca ......... cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamladığında anlamlı olmaz? Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Duygularımızı paylaşmada aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir? Çinliler komşuları Türklerin akınlarını durdurabilmek için Çin Seddini inşa etmişler ancak sonuç alamamışlardır. Türk devletlerinin taht kavgalarından yarar- lanmışlar. Ayrıca Türklerdekine benzer atlı asker den oluşan disiplinli bir ordu meydana getirmişlerdir.Yukarıdaki bilgiye bakılarak Çin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Türk tarihinde paranın ilk kez değişim aracı olarak Türgişler döneminde kullanıldığı bilinirken, yapılan son çalışmalar paranın ilk kez Kök Türkler döneminde kullanıldığını ortaya koymuştur.Buna göre;I- Tarihi bilgilerde kesinlik olmayacağı,II- Tarihi bilgilerin uydurma olduğu,III- Yeni bulgular ışığında bilgilerin değişebileceği,bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Gençliğimde çok kitap okudum - - - - önemli olan okumak değil, okuduklarını uygulamakmış.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi yorumlanabilmek açısından farklıdır? Nasıl vasfedeyim güzelim seniRumeli Bosnayı değer gözlerinDünyaya gelmemiş eşin akranınİzmiri Konyayı değer gözlerinBu dörtlüğün nazım şekli ve nazım türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir? Motosiklet, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Peygamberimizin insanlar için örnek oluşu aşağıdaki ayetlerden hangisinde vurgulanmaktadır? Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. ilkesi hayata geçirilmiştir? I like wlale but I don' t like ducks.Cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? - - - - pick me up from the terminal? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? I. Hiç oturmayan o çocuk birden durdu. II. Her zamanki gibi yanıtlayıp sözünde durdu. III. Burası güzelliğini kaybetmeden en bakir haliyle duruyor. IV. Öğrenci,sınıfın önünde bir müddet durdu. Durmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Araba çok hızlı gidiyorduCümlesinde koyu renkli kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı değişmez? My brother likes watching quiz shows because he thinks that they are _________. 2 km + 70 dm toplamı kaç metredir? Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olur? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri aşağıdaki kurumların hangisinde uygulanmaz? ​Abbasiler, bilimsel çalışmaların yapılması için ......................... adında bir akademi kurmuştur.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir