S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? sorunun cevabı "Onun söyledikleri doğru mu?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Buz, su ve su buharı ile ilgili,I. Birbirlerine dönüşümleri fiziksel değişmedir.II. Tanecikleri arası uzaklığı en az olan buzdur.III. Üçünün de molekül formülü aynıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Kendisini üstün varlık olarak algılayan kişi, çevresinden gelen en küçük eleştiriye bile katlanamaz. Gerçek benliğiyle yüzleşmesine neden olan durumları, dünyanın sonu gelmiş gibi, görür. Bu nedenle gururunu incitebilecek bir durumla karşılaştığında ya da karşılaşmak üzere olduğunu hissettiğinde, o durumdan kaçmaya çalışır. Kaçamadığı durumlarda ise gururuna darbe indirenlerden öç almaya çalışır.Bu paragrafta tanıtılan kişi ile ilgili özelliklerden hangisi doğru değildir? Tony : - - - - car is that over there?Carla : It is my fathers car. I. Ampul II. Ateş Böceği III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Olumlu bir iletişim için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin Türkiyedeki ekim alanları diğerlerinden daha geniş ve yayındır? Göz atmak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? HMK m. 127e göre 4353 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için davalı kaç günde cevap vermesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir? Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerin hangisi tırnak ( ) içine alınmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözcük sayısı diğerlerinden azdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.( ) Temel haklar başkasına devredilebilir.( ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.( ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. ( ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime çıkma durumundadır? - 8, - 5, A, 1, B, ...Yukarıda bir aritmetik dizinin terimleri verilmiştir. Buna göre A.B kaçtır? Ender has a good sense of humour. So, he- - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? T.C. Anayasasına göre özel durumlar hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetle- rin insana kazandırdıkları arasında sayılamaz? Einstein was born in Germany on 14th March,1879. He went to school in Munich. Hecouldnt speak until the age of 5. His familywas really worried about him. He trained asa teacher in Physics and Mathematics but hedidnt get a job as a teacher. He worked forSwiss Patent office. He got his doctoratesdegree in 1905. He married twice and hadchildren. He became Professor of Physicsat the university of Prague. He worked atdifferent universities and immigrated to theUSA. He retired in 1945. He wrote a lot ofscientific works and got lots of awards, suchas the Nobel Prize. He died on 18th April,1955.Which one is about his family life? Bilgilerimiz doğuştan akıl yoluyla getirilirBu düşünceyi savunan akım aşağıdakilerden hangisidir? Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ulusal bütünlük ve bağımsızlığın sağlanması açısından olumsuz bir özellik olduğu söylenilebilir? Yeşil pencerenden bir gül at banaIşıklarla dolsun kalbimin içiGeldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğBu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hicri Takvim hangi halife zamanında düzenlendi? Yüz binler basamağında 6, yüzler basamağında 3 ve birler basamağında 1 rakamı olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez? Bir çıkarma işleminde fark 731dir. Eksileni 421 azaltırsak, yeni fark kaç olur? 100 tane balonun %25 ini satan baloncunun ,geriye kaç tane balonu kalır? Aşağıdakilerden hangisi, İran edebiyatının en önemli eseri olarak kabul edilir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? 13, 25, 21, 27, 37, 43, 91 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır? Dünyamızın 4'te 3'ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Peygamberimiz ve sahabelerin Mekkeden Medineye göç etmeleri olayına ........................ adı verilir Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardır? Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın kesin olarak iki bloğa ayrıldığının ve ABD - Rusya soğuk savaşının başladığının bir göstergesi olarak kabul edilir? Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde;I. göç,II. doğal afet,III. savaşolaylarından hangilerinin etkili ol- ması beklenir? I. Yakıt tasarrufu sağlar.II. Binaların ömrünü uzatır.III. Yazın serin, kışın sıcak tutar.IV. Evin içinde kullanıldığında küflenme, nemlenme yapar.Yukarıda verilen faydalardan hangileri ısı yalıtımının faydalarındandır? Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız noktalar kümesine ................... denir. Boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerden hangisi gelmelidir? Orhan televizyon izlerken aşağıdaki kurallardan hangisine uymalıdır? Geçen pazar günü babamla parka ..................... Cümlenin sonuna hangisi gelirse cümle anlamsız olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir