Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"Sen bunu sokakta mı buldun?" cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"Sen bunu sokakta mı buldun?" cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi hangisidir? sorunun cevabı "zamir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

(1) Rumeli Kavağı’nın en meşhur balıkçısı “Kahraman” namıyla anılıyor. (2) Yirmi yıldan beri ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor. (3) Tandırda pişirdiği balıkları tatmak için insanlar her yerden geliyor. (4) Buraya gelip buradan memnun ayrılmayan kimse yok.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? He - - - - at home when I called him two hours ago.  Aşağıdakilerden  hangisi  birincil ihtiyaçlardan  değildir? Öğrencilerin kazanımlara ne derece ulaştığını belirlemek için öğrencilere sorulacak sorular günlük ders planının hangi bölümünde yer alır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?6 x ...... = 48 - 12 Aşağıdakilerden hangisi hareketli değildir?  (I) Sait Faik, konularını yaşamdan ve kendi çevresinden almıştır. (II) Onun yaşamı toplumdan soyutlanamaz, çevresi de öyle. (III) Öykülerinde, yaşadığı günlerin içindeki insanların ağırlığını, duyduğu acıların ipuçlarını buluruz. (IV) Bazı öykülerinde konu yönünden sıkıntı çektiği bir gerçek. (V) Belki de bu nedenle konuyu kaldırmıştır öyküden diyebiliriz.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yükleminde herhangi bir kip eki kullanılmamıştır? Ortaya atılan herhangi bir konu, görüş veya yargının okuyucu veya dinleyiciye ispatlama yolu ile anlatılması için uygulanan bir anlatım türüdür. Genellikle makale, eleştiri, fıkra gibi yazılı; konferans, açık oturum, münazara gibi sözlü kompozisyonlarda kullanılır.Bu parçada tanıtılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Pers uygarlığı ile ilgili değildir? “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin ki o ses, melek tarafındandır, Allah’tandır. Bundan ötürü Allah’a hamd etsin ve o yolu tutsun! …” (Tirmizi,Tefsir,3.) Bu hadiste vurgulanmak istenen asıl düşünce aşa- ğıdakilerden hangisidir? İlahi kitaplarla ilgili hangisi söylenemez?