S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi ile ilgili soru sorulmaktadır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi ile ilgili soru sorulmaktadır? sorunun cevabı "Biraz önce gelen sen miydin?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Dünya Nüfus Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik ve suyu tasarruflu kullanmamızın sonuçlarından biri olabilir? Atatürk’ün özelliklerine uymayan seçenek hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi kurallı ve anlamlı bir cümledir?  ABC üçgeni bir geniş açılı üçgen ve A açısı geniş açıdır. B açısının ölçüsü 38° olduğuna göre, C açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olamaz? •‘‘Birbirinize haset etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinizekin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.’’• ‘‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda Mü’min olamazsınız.’’(Hadis-i şerif)Bu hadislerde verilen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Rüya : Who uses the Internet most in your family?April : - - - - .  Eylül’ün köpeği birkaç gün önce kaybolmuştur. Kızınınbu duruma çok üzüldüğünü gören Sezer Bey, kızının köpeğini bulmak için kitle iletişim araçlarından yararlanmak istemiştir.Buna göre, Sezer Bey hangi kitle iletişim aracındanfaydalanırsa kısa zamanda daha çok kişiye ulaşmış olur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül(;) doğru kullanılmıştır? Aşağıdaki varlıklardan hangisi kesinlikle hareketsizdir? Aşağıdakilerden hangisi somut isimdir? Aşadakilerden hangisi doğru yazılmış bir e-posta adresidir? Sürahinin yarısı su doludur. Bu suyun tamamı ile, aynı büyüklükte 6 bardak tam olarak doldurulmaktadır.Tamamı dolu olan bu sürahilerden üçüyle, bu bardaklardan en çok kaç  tanesi  tamamen doldurulur? Kayaçlar fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışırlar. Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinde kimyasal ayrışma daha hızlıdır? Office PowerPoint 2007 programında hazırlanan sunuyu kaydetmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 55’ ten büyüktür? Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını eken bir çiftçiye komşusu, “Bu sene mahsul istediğin gibi olacak mı?” diye sorduğunda çiftçi; “Allah’ın izniyle” cevabını verir.Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmek istemiştir?  Her ne durumda  olursan ol Allah’tan sakın ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.’ Hadisiyle Hz. Peygamber sav neyi tavsiye etmemiştir. Bizi diğer insanlardan eşsiz ve özel yapan şey nedir? Güzel dil Türkçe bize, Başka dil gece bize İstanbul konuşması En saf, en ince bize Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimiz  Hz. Muhammed ‘ in annesinin  adı nedir ? 50 soruluk bir bilgi yarışmasında her doğru +5 puan, her yanlış -2 puandır. Ali bu yarışmaya katılarak 28 doğru, 12 yanlış yapmıştır. Ali bu yarışmadan kaç puan almıştır? 8,013 – 3,02 işleminin sonucu kaçtır?   1 m2 halı üretiminin maliyeti 67₺ dir. ölçüleri 2 m -3m olan bir halı kaç ₺ üretilir? Avrupaʼda eskiden yüksek kültürlü aile çevrelerinde gençler, kendi aralarında tiyatro eserleri sahnelermiş. Hatta oynadıkları piyesleri kendileri yazarmış. Büyük Alman şairi ve tiyatro yazarı Goethe de gençlik yıllarında kendisinin oynadığı bu “ev içi tiyatroları” ile ilgili bizi bilgilendirir. Bu arada eskiden bizde de paşa çocuklarının konaklarda Karagöz oyunu oynattıklarından bahsedilir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İdeal düzenin, insanlar arasında tam eşitliğin gerçekleşmesiyle mümkün olacağını, bunun için de üretim araçlarının herkese ait olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? "LE_ON"Boş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde “yorum” söz konusudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “sebep –  sonuç” ilişkisi vardır? Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir? Peygamberimizin ailesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri vardır? Ayşe        : Yemeklerin tadını ağzımızla alırız.Ali            : Varlıkların sıcaklığını elimizle hissederiz.Mehmet    : Yemeklerin kokusunu burnumuzla hissederiz.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi doğru bir ifade kullanmıştır? Hz. Muhammed (sas) Adal ve Kâra kabilelerinden bir heyetin İslam’ı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grupHüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür.İslam tarihinde bu olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırır? Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçlayan yazılardır. Kişiyi yalnızca dış görünüşüyle yansıtırsa fiziksel; kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini, huy ve karakter özelliklerini anlatırsa ruhsal olarak adlandırılır.Bu parçada hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Arazi gezisi yapan bir grup öğrenci lapya, dolin, traverten, düden gibi yer şekillerine rastlamışsa bu arazi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemeleri doğru olur? “gideceğiz – akşam – Edirne' ye - yarın” sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir tümce yaparsak, en sona hangi sözcük gelir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıklarından biri değildir? "Yurdumuzda bizden önce yaşayanlar birçok eser"cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnek bir davranıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir