S:1

Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?

Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? sorunun cevabı "Günlüğümün son sayfalarını karıştırdım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
• TBMMnin açılması• Cumhuriyetin ilan edilmesi• Saltanatın kaldırılmasıgelişmelerinin, aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir? Bir dakikada 36 cm giden bir kaplumbağa 38 dk‘ da kaç metre kaç cm yol gider? İslam, dünyanın her yerinde yaşayanla­ra hitap etmesi ve kurallarının herkes için geçerli olması onun hangi özelliğini gösterir? 1453 yılında Sultan Mehmet tarafından İstanbulun fethedilmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmamıştır? En sık yapmamız gereken kişisel bakım aşağıdakilerden hangisidir? Protokolde, selamlaşmada öncelik sırası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir? What makes someone a sporting hero? Millions of spectators watched Usain Bolt running in the 2008 Olympics in Beijing. He broke the world record in three athletics events. At the same Olympic Games, the American swimmer Michael Phelps won eight gold medals and broke seven world records. The world media went crazy! Everyone loves a champion.But at the Olympics there is also another kind of hero. Have you ever seen the film Cool Runnings? Its a funny film about a bobsleigh team from Jamaica. Its based on the true story of a Jamaican team who competed in the Winter Olympics in 1988. They lived in a country with no snow, they had nowhere to train and no money from the government or big businesses to help them, but they made it to the Olympics and they raced for their country. The Olympic Games have many stories like this.When Eric Moussambani, from Equatorial Guinea in central Africa, swam in the 100 m freestyle in Sydney in the 2000 Olympic Games, the international media reported it around the world. He didnt win a gold medal. He didnt break any records. In fact, his time at one minute and fifty-two seconds was more than twice the time of Pieter van den Hoogenband, who broke the world record with a time of 47.84 seconds. Before the Olympics, Moussambani trained in a twenty-metre hotel pool. He only started swimming eight months before the Olympic Games. The race was his first time in an Olympic-sized fifty-metre swimming pool. And the crowd clapped and cheered for Moussambani until he reached the finish line.These people are not champions and they do not go back to their countries with a handful of medals, but they are heroes because they try.Which of the following statements are not TRUE? Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz? Üçgen şeklindeki bir bahçenin birinci kenarı 23 metre, ikinci kenarı 18 metre ve üçüncü kenarı 24 metredir. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? Aşağıda maddenin halleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?I. Sıvılar akışkan bir yapıya sahiptir.II. Gazlar bulundukları ortamda yayılır.III. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Zekat kimlere verilmez? Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemi ile ayrılan her bir bölüme .................. denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Burkay 1 saatte 6200 metre yol yürümektedir. Burkayın gideceği yol 43 000 metre olduğuna göre, 6 saatin sonunda Burkayın kaç metrelik yolu kalır? SIRA kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Doğada kendiliğinden olan, insan eli değmeden oluşanvarlıklara doğal varlık, insanlar tarafından ortaya konaneserlere ise tarihi eser denilmektedir.Bu bilgiye göre aşağıda yer alan doğal varlık – tarihieser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?DOĞAL VARLIK TARİHİ ESER Kabe kimin tarafından yapıldı? Mete Han Asya Hun devletinin başında iken, Çindeki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çini mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolunun denetimini ele geçirmiştir.Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerin hangisi öz şiir anlayışını sürdüren şairlerdendir? Toprağın ekilip biçilmesine dayanan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? A: How can I go to the bank? B: - - - - . Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur? "33,30,27,24,21,...."Yukarıdaki ritmik saymanın kuralı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Ardanın bir karışı 12 santimetredir. Ardanın dolabının genişliği 3 karışından 5 santimetre fazladır.Ardanın dolabının genişliği kaç santimetredir? Ham maddeler, fabrikalardan çeşitli işlemlerden geçerek işlenmiş maddeye dönüştürülürler.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Kenar uzunluğunun 1/2' si 12 cm, II. kenar uzunluğunun 1/3 ‘ü 16 cm ve III. Kenar uzunluğunun 1/4 ‘ü 15 cm olan bir üçgenin çevresi kaç cmdir? Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya Savaşında İttifak Devletleri arasındadır? Aşağıdaki maddelerle, bu maddelere ait özelliklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Madde Özellikleri Aşağıdakilerden hangisi siyasi kamu hakları içinde yer alır? 1. Dünya savaşı başladığı sırada tarafsızlığını koruyan Osmanlı Devleti, savaşın çıkmasını fırsat bilerek -Boğazları tüm devletlere kapadı -Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı -Genel seferberlik durumuna geçmiştir.Buna göre Osmanlı Devleti, bu girişimlerle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? Taban yarıçapının uzunluğu 6 cm, yüksekliği 8 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? (r yerine 3 alınız.) O, evvel ve âhirdir... (Hadid suresi, 3. ayet)Burada bahsedilen sıfatlar hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi etkili ebeveynlerin özelliklerindendir? Doku ve organ bağışı, aşağıdaki durumların hangisinde yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi özel addır? Aşagıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünü değildir? Bu ay dergimizde yeni bir köşe var ( ) Sihirli Salıncak ( ) Çeşitli sorunların tartışılacağı bu köşede başlangıcı ‘‘Bir çocuk kitabı nasıl olmalı ( ) gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salıncağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir