S:1

Aşağıdakilerin hangisinde kaynaşma yoktur?

Aşağıdakilerin hangisinde kaynaşma yoktur? sorunun cevabı "İkişer elma yedik." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kum-saman karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi millî kültürümüze ait olmayan bir davranış söylemiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Fırat Nehri kenarında kurulmuş bir uygarlık olan ................................... krallıkla yönetilirdi ve en önemli kralları HammurabiydiYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı anlatıma başvurulmuştur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiştir? Tarih, çoğumuzun öğrencilik yıllarında korkulu belası olan ezber silsilesi olmadığı gibi çocukluğumuzda hayatı yeni yeni tanırken yaşadığımız heyecanlar, körebe oyunlarımız, bisiklete binerken annelerimizin arkamızdan Aman dikkatli sür, düşersin! diye bağırdığı sokaklar, dedelerimizin anlattığı hikâyelerdir aslında. Sayısal bilimlerin somutluğu kadar elle tutulur olmasa da insana dair en büyük ce- vapların içinde olduğu, ezberle değil de tadına varılarak bilginin hazzını yaşatacak ender bir değerdir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır? Günümüzde uygulanan demokrasi şekli olup halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir.Çünkü halk, belirli bir süre için temsilcilerini seçer. Yönetim yetkisi belirli bir süre için bu temsilcilere verilmiştir. Yukarıda tanımlanan demokrasi biçimi ülkemizde de uygulanmaktadır. Bu demokrasi türüne ne denir? Hangisi peygamberimizin süt annesine verilme sebebi değildir ? Kuzey ve Doğu yönleri arasında kalan ara yön aşağıdakilerden hangisidir? Fosilleri inceleyen bilim dalına ve bilim insanına verilen isimler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla çoğul ad kullanılmıştır? İman eden bir kimse kendini yalnız hissettiğinde hangi davranışta bulunması doğru olmaz? Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanırken dikkat etmemiz gereken aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) koyunuz. ( ) Telif hakkı ile korunan içerikleri kendimize aitmiş gibi paylaşabiliriz.( ) Özel bilgilerimizi hiç korkmadan paylaşmalıyız.( ) Bize gelen her dosyayı açmalıyız.( ) Tanıştığımız kişilerle buluşmamalıyız.( ) Hakaret içeren yorumlar yapmamalıyız Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? Çamaşır yıkamak için 6 kg suya ihtiyacı olan bir insan suyun sıcaklığını 10°C olarak ölçüyor. Suyun sıcaklığını 30°Cye çıkarmak için kaç kalori enerji gerekir? (Csu =1 cal/g°C) Namaz kılmak için abdest almanın hükmü nedir? İhlas suresi aşağıdakilerden hangisinden bahseder? Çürük elmayı müşteriye vermem. cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? -Boyunlarına kırmızı bir tülbent bağlanır.-Başlarının üzerinde tuz ve un çevrilir.-Davul zurna eşliğinde havaya atılarak uğurlanır.Yukarıda bahsedilen gelenekler hangi uygulama ile ilgilidir. Romanlarında Anadoluyu ve Anadolu insanını ayrıntılarıyla işlemiştir. Batıl inançlar, din ve Batılılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle ön plana çıkmıştır. Çalıkuşu romanı ile hak ettiği üne kavuşmuştur.Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? You should get up - - - - or you will be late for the meeting. Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araştırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan uzun ömürlü insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi tarihte günümüzde kullandığımız çengelli iğnelerin ilk örneğini kullanmışlardır? Yurdumuzu işgal eden devletlere verilen ortak isim hangisidir? manzara.jpg dosyası ne tür bir dosyadır? Varlığı, var olanları bir bütün olarak ele alıp inceleyen felsefe; gerçek varlıkları insan zihninden bağımsız, bilincin dışında ele alırken, ideal varlıkları ise insan zihninin bir ürünü olarak görür. Örneğin; ağaç, kitap, kalem gibi nesneler insan zihninden bağımsız olarak var olan gerçek varlıklardır. Bu tür varlıklar zamana, mekâna bağlı olarak değişir ve yok olabilirler. Sayılar, geometrik şekiller gibi varlıklar ise insan zihnine bağlı ideal (düşünsel) varlıklardırParçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Allahın Cebrail aracılığı ile Peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir? ............ plays football after school everyday. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangileri birbirine diğerlerinden daha fazla benzer? 2b8 üç basamaklı doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebilmesi için a'nın alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir? Büyüklük taslamak, kurularak davranmak, gösteriş yapmak." Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ? Ege 15 yaşındadır. Egenin yaşını onluk ve birlik olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? İslamın inanç esasları hakkında bilgi edinmek isteyen dinler tarihçisi, aşağıdaki temel İslam bilimlerinden öncelikle hangisine başvurmalıdır? Hz. Peygamber İslama davet için Taife gittiğinde, kendisine yapılan eziyetlere rağmen onlara beddua değil dua etmiştir.Bu durum Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ilişkilendirilemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin kızlarından birisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir