S:1

Kitaplığımda 9 öykü kitabı vardı. 7 kitap da halam aldı. Kaç kitabım oldu?

Kitaplığımda 9 öykü kitabı vardı. 7 kitap da halam aldı. Kaç kitabım oldu? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Olgu: Kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir.Örnek: Kadeş Antlaşması, tarihin ilk yazılı antlaşmasıdır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir? Aşağıdaki tarihler ve olaylar eşleştirilmiştir.Bunlardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi canlıların doğal yaşam alanlarına zarar verir? “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın.” (İsra Suresi 35. Ayet)Yukarıdaki ayette Kur’an’ın ana konularından hangisine değinilmiştir. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazdığınızda nasıl bir sonuç ortaya çıkar.(.......)  Kuvvet uygulandığında cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklikler olabilir.(.......)  Mıknatısların iki kutbu ‘’ A  ve B ‘’ diye adlandırılır.(.......)  Katı maddelerin belli bir şekli yoktur.(.......)  Teleskop kalbin sesini dinlememizi sağlayan bir alettir.(.......)  Sıvıların içine koyulduğu kabın ağırlığına  dara denir. Bütün kenarları birbirine eşit uzunlukta olan bir üçgenin çevresi 36 cm’dir. Bu üçgenin bir kenar uzunluğunun 1/6' sı kaç cm olur? Yeni aldığımız bir televizyonu öncelikle nasıl kullanmalıyız?   Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün katıldığı ilk savaştır? Tüm Tanzimat sanatçıları gibi Fransızca bilen, devlet görevlisi olarak çalışan sanatçı Düyun-ı Umumiye Müdürlüğü yapmıştır. Tanzimat tiyatrosuna büyük emek vermiş ve Moliere’den yaptığı uyarlamalar yanında kendisi de çeşitli komediler yazmıştır. ʽʽKokona Yatıyor,ʼʼ ʽʽMisafir-i İstiskalʼʼ adlı komedileri ve uyarlamaları yanında Lehçetü’l-Hakayık adlı mizahi bir sözlüğü de vardır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Evde bulunduğum zaman, hayatım daha çok kitaplığımda geçer; arada ev işlerini yönetmek imkânı da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm hem de evimin öteki bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu kitabı karıştırırım; zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? XVII. yüzyılda Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 256 sayısından bir önce gelen çift sayı ile bir sonraki tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden  kavramlardan hangisi Osmanlı Dev­leti'nde toprak yönetimiyle ilgili değildir?  Okuduklarını bir daha okudular, bazı parçaları ezberlediler;sonra buldukları bilgiler yetmedi, daha bulmak istedilerfakat artık onları doyuracak çeşitten bilgileri bulamıyorlardı.Bu cümlede yargı bildiren kaç sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi kemik sağlığımız için çok önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir? Hendek savaşında müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi hangisidir? Görevini kötüye kullandığı iddia edilen bir ilköğretim okulu müdürü hakkında hangi kanuna göre ön inceleme yaptırılır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in davranışlarına örnek değildir?  “Bilinçsiz su tüketimi” sorununa dikkat çekmek isteyen bir öğretmen, sınıfını gruplara ayırmış ve bir çalışma planına göre her grubun su sorununa yönelik araştırmalar yapıp bilgilendirici broşür, poster veya kısa film hazırlamasını istemiştir.Buna göre bu öğretmenin öğretim sürecinde kullandığı yöntem, teknik veya model aşağıdakilerden hangisidir? Ablamdan hediye alınca dünyalar benim oldu.Kardeşim saat üç sularında okuldan dönüyor.Bu akşam İsmailler bize yemeğe geliyorlar. “-ler/-lar” eki, bu cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır? I.Dünya , kendi ekseni etrafında döner.II.Dünya, Güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanır.III.Dünya,hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş’in etrafında hareket eder.Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış hecelenmiştir? “Tatil planları yapmaya başladık.” Cümlesinde kaç hece vardır?  Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım çantasının araç içinde bulunması gereken yeri tam olarak belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Look at the clouds, it - - - -. Aşağıdakilerden hangisi ileti-şimin temel ögelerinden biri değildir? Dünyanın ilk Türk kadın savaş pilotu, aşağıdakilerden hangisidir? “Senin korku ve endişe duymana hiç bir sebep yok. Hem sen,sakın üzülme. Ben, Allah’a yemin ederim ki O, senin gibi bir kulunu asla utandırmaz. Çünkü,sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarına yakın alaka gösterirsin. Komşularına nazik ve şefkatli davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Evinin kapılarını gariplere açar,onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka sürekli yardım edersin.” ( Hz.Hatice )Bu metinde Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmemiştir? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin tamamına yakını Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişir?A) PamukB) ZeytinC) Antep fıstığıD) Tütün Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir? Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Aşağıdakilerden hangisi sofra âdetimiz değildir? Ziyacığım,Farkında olmadan, merakını tam zamanında teskin etmiş olduğuma cidden sevindim... Mamafih ben yazmış olmayıp da senden bir ihtar mektubu almış olmayı isterdim! Neyse kısmet değilmiş, doğrusunu istersen ben sabırsızlandım ve senin yazmanı bekleyemedim. Ahmet Kutsi’nin şiirini beğenmedim... “Yarasa”, “Nerdesin?”, “İhtiyar Aslan” şairinden bu gibi şiirler beklenemez. Buna mukabil Ahmet Hamdi’nin geçen nüshadaki şiiri fena değildi. “Başım, sükûtu öğüten uçsuz, bucaksız değirmen” Güzel değil mi? İstiyorum ki her şiirde bütün bir hayat tecelli etsin. Hissolunsun ki şair onu yazarken göğsünden bir şeyler koparmış ve o şiirin içerisine koymuş. İşte senin şiirlerinde bu vardır.Yukarıda verilen mektubun türü aşağıdakilerden hangisidir? Fabrikalar kurulurken, kurulan fabrikanın hammaddeye yakın olmasına dikkat edilir.Aşağıdaki fabrika ve şehir eşleştirmelerinden hangisinde bu özelliğe dikkat edilmiştir?  • İlk yarı resmî gazete CerideHavâdis’tir.• İlk mizahî gazete Tasvir-i Efkâr’dır.• İlk resmî gazete Takvim-i Vekayi’dir.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir