S:1

Bir çıkarma işleminde eksilen 65, çıkan sayı 40 ise fark kaç olur?

Bir çıkarma işleminde eksilen 65, çıkan sayı 40 ise fark kaç olur? sorunun cevabı "25" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halindedir? Ercan mavi gözlü sarı saçlı bir çocuktu cümlesinde Ercanın hangi özelliğinden bahsedilmiştir? 2.İnönü Zaferi'nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Onlar basamağı 6 birler basamağı 5 ve onlar basamağı 4 birler basamağı 3 olan sayıların toplamı kaçtır? Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yapılan çalışmalarla millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır.Bu dönemdekiI.İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılmasıII.Genelgelerin yayımlanmasıIII.Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasıgelişmelerinden hangilerinin bu amaca hizmet ettiği savunulabilir? gitmek kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır? Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük tek sayı ile rakamları birbirinden farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır? Çevresi 460 m olan kare şeklindeki bir arsanın bir kenarı kaç mdir? Göz kelimesinin sonuna aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek bir eşya adı olur? Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle, buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmezse o kötülüğü kalben kınayın. Bu da imanın en zayıf noktasıdır.Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşı- lamaz? Günümüzde Ortadoğu ülkelerindeki çatışmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın başlamasınınnedenlerinden biri değildir?A) Reformun etkisiB) Matbaanın bulunmasıC) Okuma - yazma bilenlerin sayısının artmasıD) Zenginleşen Avrupanın bilim ve sanata önem vermesi Aşağıdakilerden hangisi sohbet yazılımlarının sağlamış olduğu kolaylıklar arasında yer almaz? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde örnek insanın özelliklerine değinilmemiştir? ...................................., Mezopotamyada kurulmuş ilk uygarlık olarak bilinir. Site adı verilen şehir devletleri hâlinde yaşadılar.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Tanrı, bu evreni mükemmel bir geometri kullanarak yaratmıştır.Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez? Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar? Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre,I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna -ler eki getirilerek çoğul yapılır? Bir fabrikada çalışan işçilerin grev anında vereceği tepkileri incelemek isteyen bir sosyoloğun bu durumda hangi bilim dalından yararlanması gerekir? Dinimiz, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartların-dan biri saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi insan, sorumluluğu başkasına atamaz. Yaptığı işlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu bilinciyle hareket eder.Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılacak bir yargı değildir? Utku bilgisayarı açarak ödevini yaptı. Hazırladığı ödevi yazıcıdan çıkararak, dosyasına yerleştirdi. Ödevi bitince saatlerce telefonda oyun oynadı. Yemek saati gelince sofra kurmaya çalışan annesine yardım etti. Soğuması için dolaba koyduğu yoğurdu sofraya getirdi.Utku hangi teknolojik aleti, amacının dışında kullanmıştır? İğde yaşlı ve çelimsiz bir ağaçtı. ---- yaşıyordu.Bu cümlede boş bırakılan yere anlatımın akışı- na göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Uygurların yerleşik yaşama geçmeleri;I. tarımII. mimariIII. askerlikIV. hayvancılıkalanlarından hangilerinde gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır? 80 – 70 – 65 – 55 – 50 – A – B örüntüsünde A + B = ? M. Kemal ATATÜRKe gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde yakmak sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? 1.Belirli bir şekle sahiptir.2.Akışkandır.3.Sıkıştırılabilir.4.Tuz ve şeker örnek verilebilir.Yukarıdakilerden hangisi katılarla ilgili doğru bilgidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi bir sayının küpüdür? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peygamber Efendimiz(s.a.v.) nerede ve ne zaman dünyaya gelmiştir? İstanbuldan havalanan bir uçak sürekli aynı yöne doğru uçarsa tekrar İstanbula varır. Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? kebapçılardan kelimesini tekil yapmak istersek hangi eki atmalıyız? Düzgün – opak – sert maddenin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Sorun sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yedi heceden oluşur? Ayşe, kedisi Minnoşu İstanbuldan almış. cümlesinde kaç tane özel ad vardır? İlk peygamber ve ilk insan aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir