S:1

Bir çıkarma işleminde Eksilen 30, çıkan ise 5 dir. Fark kaçtır?

Bir çıkarma işleminde Eksilen 30, çıkan ise 5 dir. Fark kaçtır? sorunun cevabı "25" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanların teknolojiyi kullanarak çevreye verdiği zararlardan biri değildir? İki sayının farkı 18, toplamı 54 ise büyük sayı kaçtır? Sasani veliahdı Firuzu himayesi altına alarak İranda tahta çıkmasını sağlayan Akhun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? 3 ton 3000 kg olduğuna gö­re, 3000 kg + 1 ton kaç tona eşittir? Mayozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ders vermek amacıyla kahramanları hayvanlar ya da cansız varlıklar olan bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sesi diğerlerinden daha az soğurur? Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde bazı tanımadığınız kişiler sizi etkileyebilmek amacıyla yaşını küçükmüş gibi gösterebilirler. Böyle durumları engelleyebilmek ve tanımadığımız insanların bize zarar vermesini önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz? 60dan başlayıp ileriye 5şerli saydığımızda 4. sayı kaç olur? Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;Ø Matbaanın yaygınlaşması ve İncil kitabının çokça basılmasıØ Rönesans Hareketleri ile halkın okuyup aydınlanmasıØ İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi ile dinin daha iyi anlaşılmasıBu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir? Depremin şiddetini ölçen alete ne ad verilir ? Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerindenhangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.( ) Kuvvet, hareket eden bir cismi durdurabilir.( ) Mıknatıs bütün cisimleri çeker.( ) Alkol kullanan kişilerde zamanla geçici bilinç kaybı olabilir.( ) Katkı maddesi içeren besinlerin tüketilmesinde sakınca yoktur.( ) Bazı yağlar hayvanlardan bazıları ise bitkilerden elde edilir. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir? Mecburi ilköğretim çağı çocuğun ... yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, ... yaşını bitirip ... yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dalgalarla ilgili;I. Işık dalgaları hem enine hem de boyuna dalgalardır.II. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna dik olan dalgalara enine dalgalar denir.III. Hareket yönü, titreşim doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalgalar denir.yargılarıdan hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır? "O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40.ayet) Yukarıdaki Kuran ayetinde Yüce Allah, peygamber efendimizin hangi yönünü vurgulamıştır? Umre ibadetinde, hac ibadetinden farklı olarak, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Hangisi görgü kurallarından değildir ? Çevremizdeki fakir insanlara yardım eden kurum ve kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız? Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir? Elinde bir demet çiçek vardı. iletisinde geçen çiçek göstergesinin gerçek dünyadaki karşılığı hangi terimle ifade edilir? • Bir dileğin gerçekleşmesi sonucu tutulur.• Dileğin gerçekleşmesi durumunda tutulması zorunludur.• Dilek esnasında tutulacak orucun gün sayısı belirtilmelidir.Yukarıda hakkında bilgi verilen oruç hangisidir? Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır? Aşağıda verilen ifadelerde doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y yazınız.(....) Sıvı bir maddenin gaz hale geçmesine yoğuşmadır.(....) Saf maddeler kaynarken ısı verir.(....) 100 gram su ile 200 gram suyun kaynama sıcaklıkları aynıdır.(....) Gaz bir maddenin sıvı hale geçmesine erimedir.(....) Yoğuşmakta olan saf bir maddenin sıcaklığı sürekli azalır. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip bir bölgede hangi ekonomik faaliyet daha çok yapılır? Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine.............denir. Kanın temizlenmesi.......... kan dolaşımı ile sağlanır.Yukarıdaki yazılan ifadede boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Ahmet Haşim, edebiyatımızın yakın tarihinde en çok tartışılan ve eleştirilen isimlerden biridir. Kısacası, her neslin sevdiği şairdir.Bu parçada altı çizili sözle şairin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? iki yüz doksan beş şeklinde okunan sayının birler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirirse oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimizin ismi söylendikten sonra ona olan saygı ve sevgimizi ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Fazla enerji gerektiren işler yaptığımızda karbonhidratlardan aldığımız enerji yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda gereksinim duyduğumuz enerjiyi diğer bir enerji kaynağı olan bu içerikten sağlarız. Bunlar, bitki ve hayvanlardan elde edilir. Yukarıdaki anlatımda aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi anlatılmıştır? Japonyanın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur? Aşağıdakilerden hangisi mide hücreleri tarafından üretilen pepsinojen enzimi için aktivatör bir maddedir? (1) Hava durumunu tahmin edebilen birçok hayvan vardır.(2) Sinekler, örümcekler ve köstebekler gün içinde havanın nasıl olacağını tahmin edebilmektedir.(3) Bunlar havanın sıcaklığına, nemine duyarlı oldukları için meteoroloji istasyonu gibi çalışmaktadır.(4) Bu hayvanlar sadece meteorolojik olayları değil depremleri de insanlardan önce sezip algılamaktadır.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Mecelle Kanunu ilk defa ne zaman uygulanmaya başlanmıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.(...) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(...) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(...) Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(...) Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir