S:1

Bir ağaçta 8 kuş vardı. 3 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Probleminin çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisidir?

Bir ağaçta 8 kuş vardı. 3 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Probleminin çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisidir? sorunun cevabı "8 - 3 = 5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Amacı, metnin yapısını, dilini; metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerinin anlaşılmasını sağlamak olan okuma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Aynı düzlemde ortak noktası olmayan yani birbirini kesmeyen doğrulara ............. denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çiftçilikle uğraşan Salman Dede, patatesleri tek tek toprağa gömmekte, gerekli uygun koşulları sağladıktan bir süre sonra yeni patates filizleri elde etmektedir.Buna göre yeni patatesler hangi yöntemle üretilmiştir? Ben yazılarımın başka yazarların yazılarına benzemesini istemem. Daha önce söylenenlerden farklı şeyler söylemeyi amaçlarım. Dili kullanımım kıvrak, buluşlarım bana özgüdür.Böyle söyleyen biri hangi anlatım özelliğine önem vermektedir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, zorunlu olmayan husustur? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce Arabistanda yaşamış devletlerden biri değildir? Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa bilim ve sanat alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inançla ilgili yorumların amaçlarından biri değildir? Seçeneklerdeki sesler, kaynağına göre gruplandırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sümela Manastırı hangi ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır? Hani Rabbin meleklere : ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti.Yukarıdaki ayetin devamında Allahın bu sözü karşısında melekler ne demişlerdir? Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Aşağıdaki toplama işlemindeki harflerin yerlerine yazılacak rakamları bulup toplarsak, buna göre harflerin sayı değerleri toplamı kaç olur? A6C + 2B3 567 Kurban ibadetinin başladığı peygamber hangisidir? I. Mahalle MektebiII. Manastır Askeri İdadisiIII. Şemsi Efendi İlkokuluIV. Selanik Askeri RüştiyesiAtatürkün gittiği okulların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tost + çay 10 lira Tost + ayran 12 lira4 arkadaş tost + ayran alıyor. Toplam ödemeleri gereken miktar nedir? I- Yerlere tükürmekII- Yoldaki rahatsız edici şeyleri alıp çöpe atmakIII-Okulda ve sınıfta yerlere çöp atmakYukarıdakilerden hangisi veya hangileri kul hakkı kapsamında değerlendirilebilir? Hangi sayının % 2 fazlası 102ye eşittir? Aslından seninle geçen yaz tanışmıştık.Şu ödevini not defterine yaz.Yukarıdaki şiirde geçen "yaz" kelimeleri için ne söylenebilir? Kumbarasına her gün 13 TL atan Sılanur iki hafta sonunda kumbarasındaki paranın 87 lirasını harcıyor. Sılanurun gerine ne kadar parası kalmıştır? - - - - are Internet services you use by entering a username and password. İşletmeler çalışanların ücretlerini belirlerken dikkate alacağı unsurlardan en önemlisi hangisidir? 25, 3, 14, x, 18, 8, 21 veri grubunun aritmetik ortalaması 13 olduğuna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır? Korku sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? I. TifoII. Balık pullulukIII. NörofibromatozisVerilenlerden hangileri, bünyesel etmenlere bağlı olarak olu-şan kalıtsal hastalıklardandır? Hangi sayıya 18 eklersek sonuç çift sayı olur? I. Seçimlere katılmakII. Doğal kaynakları korumakIII. Tasarruf yapmak Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemize karşı sorumluluklarımızdandır? Kâzım Karabekir Paşa, Doğu Anadoluda görev yaptığı sırada askerî faaliyetlerinin yanı sıra, Birinci Dünya Savaşı sırasında anasız babasız kalan dört bin kadar çocuğa sahip çıktı. Karabekir Paşa Gürbüzler Ordusu adını verdiği bu çocuklar için karargâh hâline getirdiği Sarıkamışta okullar açtı.Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Alian :- - - - any living rooms in your house?Beric : Yes, there aretwo living rooms.Alian : Where are they?Beric : They are- - - -. • Konu, olağanüstü ve fantastik özelliklere sahiptir.• Kişiler çoğu zaman gerçeklerden uzaklaşmıştır.• Hayal, varsayım, kişileştirme, abartma gibi unsurlar çok kullanılır.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? 3071 kanuna göre hangi dilekçe incelenir? Türkiyeye Boğazlarda tam egemenlik hakkı aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda Allahın varlığının açık delillerinden biri olarak bahsedilen konulardan biridir. Peygamberimizin üye olduğu , haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan cemiyetin adı nedir ? Ece, annesini doktora götürmek ister. Hastane randevusunu internet üzerinden alır. Böylelikle ne randevu için çarşıya iner, ne de dolmuş parası verir.Metindeki internet üzerinden alınan randevu BİT ‘in kullanım alanlarından hangisine girmektedir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi genel haklardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir