S:1

Aşağıdaki toplam işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?

Aşağıdaki toplam işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır? sorunun cevabı "18 + 0 = 19" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
3, 2 gram CH4 gazı kaç moldür? (H= 1 g/mol, C= 12 g/mol) Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar? 1942 yılının okunuşu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır? Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Ayhan iki haftada 28 kilo zayıflıyor. Şimdiki ağırlığı 85 kg olduğuna göre Ayhan en başta kaç kiloydu? Aşağıda verilenlerden hangisi bir pirimidin bazı değildir? O Yedi göğü kat kat yaratandır. Rahmanın yaratışında hiçbir .............. göremezsin. Bir kere daha bak hiçbir ................. görüyor musun? (Mülk:4) Ayetteki boşluklar aşağıdaki kelime guruplarından hangisi ile tamamlanmalıdır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendikalara üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok kaç gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır? "İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onlar üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik." (Nahl Suresi, 44. ayet) ayetinde belirtilen, Hz. Peygamber'in ayetleri insanlara açıklama görevine ne ad verilir? İslam kültür ve medeniyetine dair yapılan araştırmaların Müslümanlara aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenmez? My brother loves ghost train, - - - - . Frigyalılarda,öküz öldüren veya saban kırana ağır cezalar verilirdi.Frigyalıların bu tür cezalar vermesinin nedeni hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir ? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra millî eğitim alanında yapılan yeniliklerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi, Günlüdür ibaresini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar bakımından doğru bir ifadedir? 21.Yüzyılın başlarında nüfus artış hızı durma noktasına gelen Japonya, doğal nüfus artışının sağlanması için çeşitli politikalar geliştirmiştir.Günümüzde aşağıdaki ülkelerin hangisinde buna benzer bir durum yaşanmaktadır? Aşağıdaki yerlerden hangisi kış turizmi için uygun değildir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır?Kahvaltısını yapmadan evden çıktı.Hastalandığından sabaha kadar uyuyamadı.Artık istesen bile bir şey yapamazsın bence.Vapur iskeleden uzaklaşıp gözden kayboldu Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun...(Tahrim suresi, 6. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? • Bilim bir üründür.• Bilim bir etkinliktir.Verilenler bilim felsefesinin hangi sorusuna verilmiş yanıtlardır? Kendi ayakları üzerinde duran, kendi beyniyle düşünen insan, sağlıklı insandır.Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Kuvay-İ Milliyenin amacı vatanı işgal eden kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuvay-i Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar, düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı, yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Burada, Kuvay-i Milliyenin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına D yanlış olanın yanına Y işareti koyunuz.( ) Gök cisimleri arasındaki mesafe ışık yılı cinsinden ifade edilir.( ) Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renklerde ışık yayar( ) Kuyruklu yıldız parlak bir yıldız çeşididir.( ) Takımyıldızlarını oluşturan yıldızlar birbirlerine çok yakındırlar. ) Bir karadeliğin çevresinde hiçbir şeyin dışarı kaçamadığı bölgeye olay ufku denir Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? 50 sayısının yarısının 10 fazlası kaçtır? 8178 > 8167 > 8159 > 8165Yukarıda verilen sıralamada hangi sayıların yeri değiştirildiğinde sıralama doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi TBMM' nin ilk siyasi başarısıdır? Ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir. Uzunlukları ve ifadeettikleri anlamları genellikle birbirinden farklıdır.Yukarıda verilen bilgi Kuran-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?16 - 3 = 52 ÷ .... Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim ile ilgili olarak yanlış bir açıklamadır? Bitlisli bir er yüzüne bir anlam yakıştırır İnkâr dolanır sesinin diyetineÖmrü kırışıklığa kayıtlıdır Yiter, gider bir türküdeBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Ey ateş! - - - - karşı serin ve selamet ol (Enbiyâ suresi, 69. ayet)Ayette söz edilen, Allahın izniyle ateşin yakmadığı Peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir? "Yarın sen de dedemlere gel." cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır? 78 940 doğal sayısında 4 ile 8 rakamları yer değiştirirse sayının değeri ne kadar azalır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir