S:1

Nida, öykü kitabının 7 sayfasını okuyunca yarısını okumuş oluyor.
Nida nın öykü kitabı kaç sayfadır?

Nida, öykü kitabının 7 sayfasını okuyunca yarısını okumuş oluyor.Nida nın öykü kitabı kaç sayfadır? sorunun cevabı "14" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tür (cins) adıdır? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenleri arasında gösterilemez? I. Arkadan çarpmaII. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymaIII.Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmeYukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır? İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Folklor çalışmalarında başarılı olan Selçuk' un hangi yönü daha güçlüdür? Devletçilik ilkesi ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri destekleyerek devlete bu alanda da görevler vermiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi gereği sosyal ve kültürel alanda yapılmış faaliyetlerden biridir? Halkla ilişkilerde aşağıdakilerden hangisi personelde aranacak niteliklerden değilidir? Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak için,I. Geri dönüşüm uygulanmalıdır.II. Su kaynakları korunmalıdır.III. Biyoçeşitlilik artırılmalıdır.IV. Doğal yaşam alanları bozulmamalıdır.verilenlerden hangileri yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi açık havada en hızlı şekilde buharlaşır? Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Bu sosyal kurumun kendine göre birtakım kuralları vardır. Bu kurallara göre dilde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir, kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar; kullanılmayanlar da unutulup gider. Bu bakımdan dil canlı bir varlıktır.Bu parçada dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 0 , 3 , 4 , 5 , 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük sayı ile 5 basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda yerine geçici olarak kim vekillik eder? Atatürkün babasının adı nedir? 472,065 ondalık sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kur-an‘ı Kerim‘in indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde anlam kayması yoktur? Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır? Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin krokisi çizilmez? Tabletlere yazdıkları kayıtlarla ilk defa yazılı hukuka geçen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir