S:1

24 sayısının yarısı kaç eder?

24 sayısının yarısı kaç eder? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi adın yerini tutan bir sözcük değildir? "Yeni aldığın elbiseleri bana gösterir misin?" cümlesinde hangi kelime zamirdir? %42 yüzdeliğin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Araçların ve yayaların geçişini düzenleyen ışık sistemi hangisidir? İklim ve yer şekillerinin turizm faaliyetleri üzerindeki etkisi dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kış turizminin diğerlerine göre daha az gelişmesi beklenir? Okunuşu sekiz yüz bin seksen dokuz olan sayı hangisidir? Ablam marketten 40 liralık, manavdan 27 liralık alışveriş yaptığında cüzdanında 13 lirası kalıyor. Ablam alışveriş yapmadan önce cüzdanında kaç lirası vardı? Hititlerde kraliçeyew verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bir ağaçta 25 tane kuş vardır. Bu ağaca 13 tane daha kuş konarsa ağaçta toplam kaç kuş olur? Aşağıdaki kelime eşleştirmelerinde hangisinde kelimelerin birbirleriyle aralarında bir anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Hangisi İç gezegenlerden değildir? * Gıdalarımızdaki katkı maddeleri; cips, ketçap, boyalı şekerlerde bulunur.* Satın aldığımız maddelerin son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz.* Teknolojinin gelişmesiyle yediğimiz besin çeşitleri de artış göstermiştir.* Satın aldığımız ürünlerde TSE işaretinin olması ürünün kalitesini gösterir.Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Bir sınıf mevcudu 38dir. Öğrenciler sınıftaki 4 sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar. Bu sınıfta kaç tane sıra vardır? Bir popülasyonda herhangi bir karakterle ilgili tüm genlerin toplam frekansı birdir.Buna göre bir insan popülasyondaki kan gruplarını belirleyen B geninin frekansı 0,4; 0 geninin frekansı 0,1 ise A geninin frekansı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz? I- Çevre kirliliği önlenir.II- Çevrede yaşayan canlılar korunur.III- Enerji tasarrufu sağlanır.IV- Ülke ekonomisine katkı sağlanır.Yukarıdakilerden kaç tanesi geri dönüşümün sağladığı faydalarındandır? Buz üstüne yazmak isterdim Bütün bu şiirleriVe sonra çekip gitmek Dalgın bir cırcır böceği gibiBu dörtlükte görülen söz sanatları aşağıdaki- lerden hangisidir? Hangi seçenekte hem tek sayı hem de çift sayı verilmemiştir? kardeşlerimizin sözcüğünün tekili aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fayda sözcüğüyle eş anlamlıdır? Mustafa, dedesinin cep saatini, anı olarak saklamaktadır. Mustafa böyle davranarak aşağıdakilerden hangisini korumak istemiş olabilir? Ülkemizde görülen iklim çeşitlerinden biriside Akdeniz İklimidir. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz İkliminin özelliklerinden biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi Güneşin katmanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden değildir? 907 809 sayısındaki binler bölüğü ile birler bölüğündeki sayıların farkı kaçtır? Ameli, imanın bir parçası olarak gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir? İnternet ortamını kullanırken hangi davranışı sergilersek etik kurallara uygun davranmış oluruz? 4098 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali aşağıdakileden hangisidir? Mıknatıslarda gösterilen N ve S harfleri neyi simgelemektedir? Bazı sanatçıları sağlamcılıkla suçluyor. Haksız da sayılmaz. Zira denenmişi yapmak, risk almamaktan başka bir şey değil. Bu sanatçılar belki günü kurtarırlar ama edebiyatta kalıcı bir etki bırakamazlar. Ben bu yüzden kimsenin ayak izi olmayan topraklarda yürüyorum. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? TBMM açılana kadar bütün yurtta milli mücadeleyi kontrol eden Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? On iki yaşında var mıydı? Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar altında sarı, süzgün, küçük yüzüne; genişlememiş kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zayıf iz düşümleri görülen kaslarına; yırtık gömleğiyle paçaları parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duran narin vücuduna bakılsa belki daha küçük zannedilirdi.Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamakII. Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmakIII. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamakVerilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Başkaları hakkında gerçeğe ve doğru bilgiye dayanmadan yargıda bulunmaya ne denir? Hollanda yüz ölçümü küçük olmasına rağmen Dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biridir.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Yatağıma uzanırım, Annem öper yüzlerimi. Rüyama girer çiçekler, Yağmur öper çiçeklerimi.Hangisi şiirde yapılanlardan biri değildir? Hangisi temizlik kuralı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir