S:1

Aşağıdakilerden hangisi ağırlık ölçme aleti değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ağırlık ölçme aleti değildir? sorunun cevabı "metre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İlkbaharda yağışlar ile yeşeren, yazın kuruyan otlardan oluşan bitki örtüsü aşağıdaki iklimlerin hangisinde görülür? Abbasi halifelerinden Me’mun ve Mu’tasım dönemlerinde güçlenen mezhep, aşağıdakilerden hangisidir? Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız(.....) Kötülüğe kötülükle karşılık vermemiz gerekir.(.....) Bütün peygamberler insanları güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır.(.....) Kur’an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir.(.....) Kur’an-ı Kerim'in en uzun suresi “Bakara”, en kısa suresi de “ Kevser ” suresidir.(.....) Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup “üstün zekâya sahip olma” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur? Benim gençlik kitapları yazmaya başlamamda Oktay Akbal’ın “Düş Ekmeği” adlı romanı etkili oldu. Bunları yazarken lise yıllarımı, kendi sıkıntılarımı, ailemle olan ilişkilerimi hatırlamaya çalıştım. Arkadaşlarımın lise çağındaki çocuklarını inceledim uzaktan. Gençlik kitabı yazmaya başladı- ğımda çalıştığım yayınevine haber verme- dim. Beceremezsem bırakabilmek için...Bu parçadan sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki ayetlerden hangisi meleklerin özellikleri ile ilgili değildir?  Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ABARTMA sanatı yapılmıştır? I. İneklerde süt verimini artırmak,II. İri taneli nohut tohumları elde etmekIII. İlaçlara dayanıklı bitkiler elde etmekYukarıdakilerden hangileri hem klasik hem de modern ıslah çalışmalarının amaçlarındandır? Sonbaharda ilk yağmurlardan sonra şapkalı mantarlar ortaya çıkar. Onları, ağaç gövdelerinde ya da çürümüş yaprakların arasında görebilirsiniz. Bu ilginç canlı grubu, “doğanın temizleyicileri” olarak bilinir. Çünkü doğadaki canlı artıklarının ortadan kaldırılmasını sağlar.Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Ele alınan bir konuyu betimlemek ve açıklamak amacıyla öne sürülenönermelerden oluşmuş bütüne denir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?  Aşağıdakilerden hangisi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar? Aşağıda Akdeniz Bölgesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde işaret sıfatı vardır?  “ Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.”Yukarıdaki sözü ile Peygamberimiz bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir? Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”      Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?ı Antep'te Kuvayı milliye'nin başındaki ............ direnişi yönetti. Yukarıdaki cümledeki noktalı yere aşağıdaki kişilerden hangisi gelmelidir? __ is my uncle.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edilmiştir? Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplıdır? I-Aile içinde görev paylaşımına uyulmaması             II-Kardeşlerin birbirleriyle iyi anlaşmalarıIII-Aile üyeleri arasındaki çatışmalar                    IV-Duygu ve düşüncelerin hoşgörü ile paylaşılmasıYukarıdakilerden hangileri aile yaşamına uymayan davranışlardır?  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? What does Sally think about Ghost Train? Aşağıdaki bilim   dallarından    hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almayan bir bilim dalıdır? Aşağıdaki atabeyliklerden hangisinin diğer adı "Şam Atabeyliği"dir? ‘uzak-yakın’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide vardır? Aşağıdaki yapı ve organlardan hangisi dolaşım sistemine ait değildir? Aşağıdaki faktörlerden hangisi dünyada nüfus yoğunluğunu etkileyen beşerî bir nedendir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz zaman zarfıdır? Bir yıldaki haftalarının 3/4‘ ü kaç gündür? Türkiye’de 1933 yılında devletin ekonomideki etkinliğini artırmak için Sümerbank kurulmuş ve bu dönemde devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına gidilmiştir. Bu durumun temel nedeniaşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Kişisel eşyalarımızı neden güzel kullanmamız gerektiğini en iyi aşağıdakilerden hangisi açıklar? “Annem bana son sürüm bir ………………….. aldı. “ cümlesi hangi bileşik kelime ile tamamlanabilir? “Başkalarına kötü davranan insanlar, kendilerinden de hoşlanmayanlardır.”Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakın olanıdır?   Akdeniz açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir gemi battı. Gemideki göçmenleri kurtaran Maltalı bir denizci ( ) “Göçmenleri bulduğumuzda hepsi susuzluktan ölmek üzereydi.” dedi ( ) Olayı “Avrupa’nın Utancı” başlığıyla kapak konusu yapan İngiliz Independent gazetesi ( ) bu 27 göçmenin yine de şanslı olduğunu çünkü aynı bölgede son beş gün içinde dört ayrı teknenin batması sonucu toplam 120 Afrikalının öldüğünü bildirdi( ) Bu haber yazısında ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Türk Kazak Üniversitesi kim kurmuştur? Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir