Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir manav 10 kg elmanın sabah 3, öğleden sonra 5 kilogramını sattı. Manavda kaç kg elma kaldı?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir manav 10 kg elmanın sabah 3, öğleden sonra 5 kilogramını sattı. Manavda kaç kg elma kaldı? sorunun cevabı "2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin tek başına anlamı vardır? "Sınıfça bir aile gibiyiz" ifadesindeki "aile benzetmesi" ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olabilir? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?   Sanayi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nüfus cüzdanımızın rengi ne anlam ifade eder ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem oluş bildirmektedir? Ünlü bir ressamı konu alan röportajın türü aşağıdakilerden hangisidir? “Ben, Abdullah b. Cüdan’ın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şu an böyle bir sözleşmeye çağrılsam hemen gider orada bulunurum.”Peygamberimizin katıldığını söylediği bu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet: Din vahye dayanır.                Aslı: Din değişmez.       Mehmet: Din anlayışı dine aykırı olabilir.     Derya: Din tek iken, din anlayışları çok olabilir.Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biri değildir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valilerin görev ve yetkilerinden değildir? • “Anadolu’nun İbn-i Sina’sı” olarak ün yapmış Selçuklu hekimidir.• Konya’da medrese öğreniminden sonra Mısır’a giderek el-Ezher’de din bilimleri öğrenimi görmüştür.• Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısır’ın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısır’ın en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.• Aydınoğlu İsa Bey’in daveti üzerine Aydın’a gelmiş ve Selçuk ile Birgi’de kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.• Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı “Şifaü’l-Eskâm ve Devâü’l-Alâm” adlı eseri, bunların içerisinde en ünlüsüdür.Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?