S:1

​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır?

​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? sorunun cevabı "kitap" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Okuldaki kaynakları .................... kullanmalıyız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelemez? Lucy : You look worried. What is the matter?Dora : He is my son. He doesnt study and watches TV too much.Lucy : - - - - Aşağıdakilerden hangisi okul içinde yapılabilecek bir etkinlik değildir? 0,15dm, 150mm ve 1,5 m uzunluklarını küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir? Fazla miktarda alındığında vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu hangisidir? Yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızından ne zaman yararlanabiliriz? Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? Kanserde kişisel risk faktörleri hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez? Aşağıdaki örneklerden hangisinde madde dışarıyaısı verir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz ‘in (s.a.v.) düğünlerle ilgili tutum ve davranışlarından biri değildir? Sanayi faaliyetlerinin geliştiği bölgelerimizde aşağıdakilerden hangisi beklenmez? Peygamber Efendimiz (sas) Esab b. Zürarenin başkanlığında kendisine biat etmek için gelen Medineli 12 Müslümanla ilk buluşması ne zaman ve nerede olmuştur? Mançurya toprakları üzerindeki Japon - Rus rekabeti hangi yıl savaşa dönüşmüştür? • Bizansın Türkleri Anadoludan atma ümitleri yok oldu.• Anadolunun Türk yurdu olduğu kanıtlandı.Verilen özellikler hangi savaşın sonuçlarıyla ilgilidir? Jane : I have a toothache.Sam : - - - -. Sürekli rüzgarlar Kuzey Yarım Kürede hareket yönünün sağına Güney Yarım Kürede hareket yönünün soluna doğru saparlar.Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir? I- Romenos Diogenosun tahtını sağlamlaştırma düşüncesiII- Gazneli, Karahanlı ve Samanoğullarının, Büyük Selçuklu topraklarına sürekli akınlar yapmasıIII-Selçuklu Türklerinin, hayvancılığa uygun Anadolu topraklarını yurt edinmek istemeleriIV-Bizansın Anadolunun doğusundaki topraklarda etkisinin azalması.Verilenlerden hangileri 1071 Malazgirt Savaşının sebeplerindendir? Mustafa Kemal in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi katıdır? Su olmayan yerlerde nasıl namaz kılarız? 40 tane yarım litrelik su şişelerindeki sular, kaç litredir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Descartese göre, varlığı meydana getiren cevherlerden ruh un fonksiyonu nedir? 4 deste kitap, 1 düzine kitaptan kaç fazladır? Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı sırasında, Müslüman Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağlayan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı sözcüktür? Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin şekli dünyamızın şekline benzememektedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda belirtilen iman esaslarından hangisi bizim daima gözetildiğimizi, yaptıklarımızın kayıt altına alındığını ve bize yalnız olmadığımızı hissettirir? My favourite pop star is David Black. Hes a pop star and a songwriter. Hes young and handsome. Hes 184 cm tall. Hes from London. He was born on 8 April 1980. Hes in his thirties. He has got short brown hair and brown eyes. Hes talkative and funny. He likes making jokes. He loves going to the cinema with friends. He loves his job because music makes him happy.What does he like doing in his spare time? Mutluluğun temelini paylaşım kavramı oluşturur; ama bu paylaşımı yalnız güzellikleri paylaşma boyutuna indirgeyemeyiz. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 1.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.2. Göçmen kuşları yanıltır.3. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir? Türk - İslam devletlerindeki saray görevlilerinden biri olan câmedarın görevi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ülkemizde eroyonla mücadele eden ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunan vakfın kısa adı aşağıdakilerden hangisidir? Ailesi ile tatile giden Ege, tatil boyunca çevresini gözlemledi.Aşağıdakilerden hangisi, Egenin çevresinde gözlemlediği beşeri unsurlardandır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allahın her şeyi planlı biçimde yarattığını göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin açılmasının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesinin yazımı doğrudur?tırafik - ağaç - aslan - Türk dil kurumu - Aralık - ocak - Ak Deniz Aşağıdakilerden hangisi şahıs zamiridir? Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir