Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir ayağımızı öne attığımızda, öndeki ayağımızla arkadaki ayağımızın arasında kalan mesafeye ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir ayağımızı öne attığımızda, öndeki ayağımızla arkadaki ayağımızın arasında kalan mesafeye ne denir? sorunun cevabı "adım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi matbaanın kullanılmaya başlamasının sonuçlarından biri değildir? She doesn’t like .................... up early.A) to getB) gettingC) getsD) get Ahmet Bey 200 km yolun % 10’unu metro, % 40’ını otomobil ve kalan kısmını da trenle gitmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır? (I) Edebîmetin asıl malzemesi dildir. (II) Kullanılan dil günlük dilden farklıdır ancak günlük dilden büyük ölçüde yararlanır. (III) Edebîmetnin dili, onu ortaya koyan, yazan sanatçının kişiliğini, üslubunu yansıtır. (IV) Bu metinlerde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. (V) Edebîmetinler yan anlam değeri bakımından zengindir, gerçek anlamın dışında kullanılan sözcüklere yer verilir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz konusudur? Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? 60 : 10 . 23 − 5 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki öğrenme – öğretme süreci etkinliklerinden hangisi Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi’ne uygun değildir? Hangisi mıknatısın çekme özelliğinden etkilenmez? Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir gelişme de deneme ve eleştiri türlerinde görülmüştür. Önceki dönemlerde bir yan uğraş olarak ele alınan deneme ve eleştiri - - - - gibi Cumhuriyet Dönemi usta yazarlarının bu türleri uğraş edinmeleriyle gelişip  yaygınlaşmıştır.Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez? Bir sıçrayışta 3 metre yol alan çekirge 10 sıçrayışta kaç metre yol alır?