S:1

"selin aysuna hediye aldı."
Yukarıdaki cümlede hangisinde doğru yazılmıştır?

"selin aysuna hediye aldı."Yukarıdaki cümlede hangisinde doğru yazılmıştır? sorunun cevabı "Selin, Aysun’a hediye aldı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
“İnsanda bağımlılık oluşturur, bırakılması için uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyar.” Bahsedilen ürün hangi seçenektedir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 2b8 üç basamaklı doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebilmesi için a'nın alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisinin katsayılar toplamı  diğerlerinden büyüktür? The teacher asked students to send their homework as an email - - - - .  "Her şeyi anlayışla karşılamaya..................denir." cümlesini hangi sözcük anlamlı ta­mamlar? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biri değildir? Hakan gideceği yere 60 km hız ile giden bir araç kullanarak 5 saatte gitmektedir. Aynı mesafeyi 4 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç km artırmalıdır? Aşağıda verilen gazlardan hangisinin soğutucu olarak kullanılması doğru değildir? Hammadesi kum ,soda ve kireç olan buluş hangisidir? Panteizme göre, Tanrı´nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslında bir bütün olarak Tanrı´yı oluşturur. Tanrı her şeydir ve her şey Tanrı´dır. Tanrı, nesnelerin dışında değil içindedir.Bu açıklamaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından değildir? Kutsal kitabımız aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan ile Tahir oyuna dalmışlardı. Cemal yanlarına geldi. Cemal de onlarla oyun oynamak istiyordu. Cemal oyun oynamak istediğini nasıl söylemelidir? Serap 12 yaşındadır. Ablası Serap’ tan 7 yaş büyük olduğuna göre ablası kaç yaşındadır? " Birbirleriyle ilişkili iki varlık, iki kavram ya da herhangi iki şeyi, ortak yada farklı olan yönleriyle anlatan cümlelere ............. denir. "Yukarıda verilen metinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı hangi ilimizde başlattı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi iletişimi sağlayan sözsüz bir mesaj değildir? Kara yolunda 40 km/saat hızla seyreden motorlu bisikletin önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına örnek bir kullanım vardır?  Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un kaldırılarak yerine kabine sistemine geçilmesi aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Kur’an-ı Kerim İslam halifelerden …..I….. zamanında kitap haline getirilmiş, …..II….. zamanında ise çoğaltılmıştır.Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağı­dakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur? Geri dönüşüm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Sıra bildiren sıfat hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? (146 + 24) ÷ 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Korku olmasaydı atalarımız tehlikelerden korunamaz, hayatta kalamazlardı. Biz de bugün burada olamazdık. Mesela arabalardan korkmak, yolun ortasından yürümemizi önler. Böylece korku bizi korur. Ama bazen de bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir güce dönüşür.Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattı- ğı anlam aşağıdakilerden hangisidir? "1236" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? İp çekme oyununda iki tarafta birbirlerini yenemiyor ise bunun sebebi ne olabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirme sıfatı vardır? Ali Bey lastik fabrikasında çalışmaktadır. Buna göre Ali Bey, aşağıdaki ekonomik faali- yetlerin hangisini gerçekleştirmektedir? Kişinin farz olan orucu bilerek ve isteyerek bozduğu taktirde ardarda 60 gün tutmakla sorumlu olduğu oruca ne denir? The Sahara is - - - - of hot deserts in the world. Zekâ bakımından eşit özelliklere sahip eşit ikizlerden birine, diğerine göre daha iyi eğitim verilmiş ve sonuçta iyi eğitim alan ikizin zekâ düzeyinin daha yükseldiği görülmüştür.Bu durum zekâ gelişiminde hangi faktörün etkisini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir