S:1

Çevresi 475 metre olan bir bahçenin kenarına 5er metre aralıklarla fidan dikilecektir. Kaç fidana ihtiyaç vardır?

Çevresi 475 metre olan bir bahçenin kenarına 5er metre aralıklarla fidan dikilecektir. Kaç fidana ihtiyaç vardır? sorunun cevabı "95" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir ulaşım türü değildir? Hava direnci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kulağımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yazı yazarken sağ elimizi kullanıyorsak ışık hangi tarafımızdan gelmelidir? Hem ototrof hem de heterotrof beslenme şekli gösteren böcekçil bitki ve öglena için,I. Kloroplast organeli bulundurmakII. Hücre dışı sindirim yapmakIII. Dışardan hazır azot almakverilenlerden hangileri ortaktır? Hangi atasözü tasarrufla ilgilidir? Hz. Peygamber kendisi ile konuşmak isteyenleri dikkatli dinlerdi. Bir yere konuk olarak gittiğinde kendisi için ayağa kalkılmasını istemez, boş olan bir yere otururdu.Bu durum Hz. Peygamberin aşağıdaki yönlerinden hangisini ortaya koymaktadır? Türk topluluklarından bazıları farklı dini inanışa sahip olmuşlardır. Bu dinlerin yaşam kültürünü benimsedikten sonra da zamanla milli kimliklerini yitirmişlerdir.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? • Edip Ahmet Yükneki tarafından XII. yüzyılda yazılmıştır.• Eser Allaha, Peygambere ve Dört Halifeye sunulan övgü ile başlar.• Dinî - tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Bir tuhafiyeci metresi 20 TL olan kumaştan 120 cm sattı.Tuhafiyeci bu satıştan kaç lira kazanmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi bireysel rehberlik hizmetleri verilirken dikkate alınan hususlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir? Tartışma ile neye varılabilir? Biri doğuya gider, biri batıya; yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır ve konudan ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra, neyi aradıklarını bilemez olurlar. Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi de kenarında kalmıştır. Kimi bir kelimeye, bir benzerliğe takılır; kimi söylenene kulak bile vermeden bir şeyi tutturur ve yalnız kendi söylediklerini dinler. Başka biri de kendine güvenmediği için her şeyden kaçınır, hiçbir fikri kabul etmez.Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bak dostum! Beni iyi dinle. diyen birisinin ruh hali için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye Cumhuriyetinde egemenlik kayıtsız şartsız millete ait iken Osmanlı Devletinde egemenlik ................. aittir.verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Hans : I have two tickets for a comedy film. - - - -?Rick : Good idea. I like it. Trablusgarpta Osmanlı Devleti hangi devletle savaşmıştır? Fıkıhtaki Eşyada aslolan ibahadır. ilkesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? Oturduğumuz binanın her katında 4 daire vardır. Bina 7 katlı olduğuna göre binamızda toplam kaç daire vardır? Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığını koruma konusunda yanlış bilgi vermektedir? Üzerine parfüm sıkılmış bir pamuk parçasının yaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi anne ve babaya söylenebilecek güzel sözlerden değildir. 1-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz? Günümüzde kültürel etkileşim geçmiş dönemlere göre çok daha fazladır.Bu durumun temel nedeniaşağıda verilenlerden hangisidir? Yükselir akşamlara denizlerden; Uzak, ıssız ovalardan eser, Akar gider göklere, her zaman göklerdedir. Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı 3/5 ise erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı aşağıdakileden hangisidir? Farz ne demektir? I. İtfaiye araçlarıII. Organ ve doku nakil araçlarıIII. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlarIV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçlarıVerilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? ALİ: Ailemle Orta Anadolunun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikleyazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulamayapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik butoprak hangi birimizi geçindirecek!...Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankaraya göç ettik, iş güç sahibi olduk.Ailenin Ankaraya göçünün öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi adın başına gelirse sıfat olmaz? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Resim yeteneği gelişmiş bir insanın ileride hangi mesleği seçmesi beklenebilir? Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi organlarından biri değildir? Nisan 2015 tarihinde vefat eden ve dünyada moleküler biyolojinin ilk profesörlerinden olan Türkiyenin Einsteini olarak da bilinen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Radyo, televizyon ve genel ağ faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fosillerin bize kazandırdığı faydalardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir ülke ismi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir