Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
4560:15=? Bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
4560:15=? Bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "304" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi 27 Ramazan 610’ da gerçekleşmiştir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” sözcüğünün yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlarda tüm damar çeşitlerinde,I. Epitel dokuII. Düz kasIII. Bağ dokuyapılarından hangileri ortakolarak bulunur? Aşağıdakilerin hangisinde fabl türüyle ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Radyokarbon yöntemi, organik buluntuların yani bir zamanlar bir canlıya ait olan kalıntıların tarihlendirilmesinde kullanılır. Canlıların yapısında birçok element bulunur, karbon da bunlardan biridir. Karbon 12, karbon 13, karbon 14 olarak adlandırılan üç farklı karbon atomu vardır. Bunlardan karbon 14(radyokarbon) radyoaktiftir. Yani ışınım yayar.Bu parça hangi öğretici metin türüne örnektir? İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? I. Amasya GenelgesiII. Amasya Görüşmeleri III. Sivas KongresiIV. Erzurum KongresiYukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir? I.  Ampulün icadıII. Tekerleğin bulunuşuIII. Telefonun icadıIV. Matbaanın icadıYukarıda verilenlerden hangisi ulaşım araçlarının gelişmesinde etkili olmuş­tur?  Aşağıdakilerden hangisinin vefatı ile Dört Halife Dönemi sona ermiştir?